Selitteet

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA

SOVELTAMISOHJE 2/2016

LIIKENNEVAKUUTUKSEN HOITOTUKI JA VAATELISÄ 1.1.2017 ALKAEN

Liikennevahinkolautakunta on päättänyt, että liikennevakuutuksen hoitotuen ja vaatelisän osalta vuonna 2017 sovelletaan seuraavia euromääräisiä päiväkohtaisia korvausnormeja.

Liikennevahinko on sattunut 1.1.2017 tai sen jälkeen

Luokka       

Hoitotuki

Vaatelisä

I

29,25 €

2,33 €

II

19,74 €

0,59 €

III

8,79 €

Sokealle hoitotuki:

Kahdelta ensimmäiseltä vuodelta 29,25 €/pv

ja sen jälkeen 14,63 €/pv