Selitteet

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA

SOVELTAMISOHJE  1/2019

SÄHKÖVETURI Sr3:n SEISONTA-AJAN KORVAUS 1.2.2019 ALKAEN

Liikennevahingon johdosta sähköveturi Sr3:n käyttöhyödyn menetyksestä voidaan suorittaa seisonta-ajan korvaus kohtuulliseksi katsottavalta seisonta-ajalta 1.2.2019 alkaen. Ottaen huomioon, ettei seisontapäiväkorvausta kyseiselle veturityypille ole aiemmin vahvistettu, voidaan nyt vahvistettua korvausta soveltaa tarvittaessa myös aiemmin sattuneisiin liikennevahinkoihin.

LASKENTAHINTA

SEISONTAPÄIVÄKORVAUS

Sähköveturi

Sr3

3 900 000 €

657 €