Selitteet

SOVELTAMISOHJE 1/2020

TILAPÄISEN HAITAN, PYSYVÄN HAITAN SEKÄ PYSYVÄN KOSMEETTISEN HAITAN KORVAUSNORMIT 1.1.2021 ALKAEN

Tilapäinen haitta

Fyysiset vammat

vähäiset henkilövahingot (1)

ei korvausta

lievät vammat (2)

300 – 1 200 €

lievää vaikeammat vammat (3)

1 200 – 3 900 €

vaikeat vammat (4)

3 900 – 9 300 €

hyvin vaikeat vammat (5)

9 300 – 21 800 €

poikkeuksellisen vaikeat vammat (6)

21 800 € -

Psyykkiset vammat

lievää vähäisempi psyykkinen haitta

300 – 1 200 €

lievä psyykkinen haitta

1 200 – 3 900 €

vaikea psyykkinen haitta

3 900 – 9 300 €

Pysyvä haitta

Haittaluokka

Nuoren henkilön korvausasteikko (alle 18-vuotias)

Perusasteikko

(18-vuotias)

20

62 250 €

124 500 €

19

55 195 €

110 390 €

18

48 555 €

97 110 €

17

42 330 €

84 660 €

16

36 520 €

73 040 €

15

31 125 €

62 250 €

14

29 050 €

58 100 €

13

26 975 €

53 950 €

12

24 900 €

49 800 €

11

22 825 €

45 650 €

10

20 750 €

41 500 €

9

18 675 €

37 350 €

8

16 600 €

33 200 €

7

14 525 €

29 050 €

6

12 450 €

24 900 €

5

10 375 €

20 750 €

4

8 300 €

16 600 €

3

6 225 €

12 450 €

2

4 150 €

8 300 €

1

2 075 €

4 150 €

Pysyvä kosmeettinen haitta

lievä kosmeettinen haitta (1)

800 – 2 300 €

lievää suurempi kosmeettinen haitta (2)

2 300 – 6 200 €

huomattava kosmeettinen haitta (3)

6 200 – 12 700 €

hyvin huomattava kosmeettinen haitta (4)

12 700 – 24 900 €

poikkeuksellisen huomattava kosmeettinen haitta (5)

24 900 € -