Selitteet

Liikenteeseen käyttäminen Täysistunto Dnro 03/574

Sammuttamatonta kalkkia oli kuljetettu säiliöautolla jätevesipuhdistamoon. Säiliöauton tullessa perille perjantai-iltana noin klo 23.00 ei jätevedenpuhdistamolla ollut enää henkilökuntaa töissä myöhäisen ajankohdan vuoksi. Kuljettaja oli ryhtynyt purkamaan lastiaan jätevedenpuhdistamon siiloon siten, että siiloon johtavaan metalliputkeen yhdistettiin säiliöautosta kumiletku. Tyhjentäminen tapahtuu säiliöautosta ilmakompressorin avulla.

Noin puolen tunnin kuluttua purkamisen aloittamisesta siilon putki oli tukkeutunut, minkä vuoksi kuljettaja oli pysäyttänyt moottorin ja ottanut kumiletkun irti tukkeutuneesta metalliputkesta. Tällöin putkesta oli valunut sammuttamatonta kalkkia maahan. Tukkeuman poistamisen jälkeen lastin purkamista oli jatkettu siten, että lasti oli kokonaisuudessaan tyhjennetty lauantaiaamuna noin klo 03.45.

Seuraavana yönä eli lauantain ja sunnuntain välisenä yönä oli satanut runsaasti, jolloin tukosvaiheessa putkia irrotettaessa maahan valunut kalkki oli kastunut.

Sunnuntaiaamuna noin klo 06.10 palolaitos oli saanut ilmoituksen tulipalosta vedenpuhdistamolla. Tulipalon syttymissyynä oli se, että maahan valunut sammuttamaton kalkki oli kuumentunut kastuessaan ja sytyttänyt jätevesipuhdistamon seinän tuleen, mistä tuli oli edelleen levinnyt muualle puhdistamoon. Tulipalosta aiheutui vedenpuhdistamolle noin 1,5 miljoonan euron vahingot.

Vakuutusyhtiö pyysi liikennevahinkolautakunnalta lausuntoa siitä, onko kysymyksessä liikennevakuutuslain tarkoittama liikennevahinko.

Lausunnossaan liikennevahinkolautakunta toteaa, että liikennevakuutuslain (279/1959) 1 §:n mukaan liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko. Liikennevakuutuslaissa ei ole liikennekäsitteen määritelmää eikä siinä mainita liikenteeseen käyttämisen tunnusmerkkejä. Näin ollen liikennekäsitteen soveltaminen on jäänyt pääasiassa oikeus- ja lautakuntakäytännön varaan.

Liikennevakuutuksesta korvattava vahinko edellyttää aina, että vahinko on aiheutunut moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä. Lain 1 §:n soveltamisen edellytyksenä kuorman purkamisen yhteydessä tapahtuvien vahinkojen osalta on, että vahinkoon on syynä moottoriajoneuvon tai jonkin sen osan, laitteen tai lisälaitteen puutteellinen kunto tai toimintahäiriö.

Puheena olevassa tapauksessa kalkin putoaminen maahan johtui lautakunnalla käytössään olevan selvityksen perusteella jätevesilaitoksen putken tukkeutumisesta eikä kalkkia kuljettaneesta moottoriajoneuvosta tai sen laitteista. Kalkin putoaminen maahan ei ole siten aiheutunut moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä.

Edellä kerrotun perusteella lautakunta katsoi, ettei moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttäminen ole puheena olevassa tapauksessa syy-yhteydessä tulipaloon. Tulipalon syynä oli sammuttamattoman kalkin kuumeneminen sateen takia.

Koska kyseessä ei ollut moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut vahinko, ei tulipalon ja moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisen välisen ajallisen yhteyden arvioinnilla ollut merkitystä.

Lautakunta katsoi, ettei jätevedenpuhdistamon tulipalo ollut liikennevakuutuslain 1 §:n tarkoittama moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut liikennevahinko.