Selitteet

Pysäköintialue. Peruuttaminen. Syyllisyydenjako LV03/991

Ajoneuvot olivat peruuttaneet erään liikkeen pysäköintialueella pysäköintiruutujen väliselle ajoväylälle sen vastakkaisilla puolilla sijaitsevista pysäköintiruuduista. Ajoneuvot törmäsivät siten, että ajoneuvon 1 perä oli osunut ajoneuvon 2 vasempaan takakulmaan.

Vakuutusyhtiö oli korvauspäätöksessään katsonut vahingon aiheutuneen yhtä suurelta osin molempien ajoneuvojen kuljettajien tuottamuksesta ja korvannut puolet ajoneuvon 2 korjauskustannuksista ajoneuvon 1 liikennevakuutuksesta. Ajoneuvon 2 kuljettaja pyysi syyllisyydenjaosta liikennevahinkolautakunnan lausuntoa katsoen ettei hänen puolellaan ollut tuottamusta.

Lautakunta totesi lausunnossaan, että osapuolten syyllisyyden arvioinnissa on huomioitava erityisesti tieliikennelain 20 §, jonka mukaan ajoneuvoa ei saa peruuttaa eikä kääntää tiellä, ellei se voi tapahtua vaaratta ja muita tarpeettomasti estämättä. Vakiintuneen korvauskäytännön mukaan vahingon katsotaan aiheutuneen yhtä suurelta osin molempien osapuolten tuottamuksesta, jos molemmat ovat ennen törmäystä peruuttaneet ainakin osittain samanaikaisesti. Asian arviointiin voi vaikuttaa kuitenkin se, jos toisen osapuolen näytetään lopettaneen peruuttamisen ja pysäyttäneen ajoneuvonsa hyvissä ajoin ennen törmäystä.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ja ottaen huomioon ajoneuvojen arvioitu kulku ja törmäyspaikka lautakunta katsoi näytetyksi, että ajoneuvot olivat peruuttaneet ainakin osittain samanaikaisesti. Syyllisyyden jakautumisen arvioinnissa ratkaisevana lautakunta piti sitä, että oliko ajoneuvon 2 kuljettaja näyttänyt pysäyttäneensä ajoneuvonsa hyvissä ajoin ennen ajoneuvojen törmäystä. Lautakunta katsoi, että vaikka ajoneuvon 2 kuljettaja on mahdollisesti saanut ajoneuvonsa pysäytettyä ennen törmäystä, se ei ole tapahtunut niin hyvissä ajoin, että seikalla olisi vaikutusta syyllisyyden jakautumiseen kuljettajien kesken. Molempien kuljettajien katsottiin siten huolimattomuudesta laiminlyöneen velvollisuuden varmistautua että peruuttaminen voi tapahtua vaaratta.

Koska vahingon katsottiin aiheutuneen yhtä suurelta osalta molempien kuljettajien tuottamuksesta, lautakunta ei suosittanut vakuutusyhtiön korvauspäätöksen muuttamista.