Normit ja ohjeet 2024

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA SOVELTAMISOHJE 8/2006

Liikennevahinkolautakunnan istunto 15.12.2006

JATKUVAN KORVAUKSEN LASKEMISESSA KÄYTETTÄVÄN VUOSITYÖANSION TARKKUUS

Lautakunta on aiemmin antanut ohjeita jatkuvan korvauksen perusteena olevan vuosityöansion pyöristämisestä lähimpään sataan markkaan ja sittemmin kymmeneen euroon ja lähimpään euroon.

Vuosityöansion pyöristämiselle ei enää ole käytännön perusteita. Tämän vuoksi korvauksen laskennassa käytettävä vuosityöansio määritetään kahden desimaalin tarkkuudella kaikissa tapauksissa, joissa vuosityöansio perustuu esimerkiksi vahinkoa kärsineen työnantajalta tai verottajalta saatuihin vahinkoa kärsineen tulotietoihin. Jos vuosityöansio määritellään arvionvaraisesti, on se kuitenkin perusteltua määritellä tapauksesta riippuen sadan tai tuhannen euron tarkkuudella.

Tätä ohjetta sovelletaan 1.1.2007 tai sen jälkeen käsittelyssä oleviin vahinkoihin.

.