Normit ja ohjeet 2024

SOVELTAMISOHJE  1/2010

Liikennevahinkolautakunnan istunto 26.3.2010

OMALLA AUTOLLA TEHDYN MATKAN PERUSTEELLA KORVATTAVAT MATKAKULUT

Tapauksissa, joissa vahinkoa kärsinyt on tehnyt liikennevakuutuksen perusteella korvattavia matkoja julkisen kulkuneuvon sijasta omalla autolla, korvataan matkasta aiheutuneita poltto- ja voiteluaine-, huolto- ja korjaus- sekä rengaskuluja.

Henkilöautojen käyttökuluista yleisesti saatavilla olevien tietojen perusteella lautakunta katsoo, että 0,25 euroa kilometriltä kattaa korvattavat kulut.

Jos vahinkoa kärsinyt osoittaa kärsineensä todellista vahinkoa yli voimassa olevan ohjeen mukaisen määrän, korvataan täyden korvauksen periaatteen mukaisesti todellisen vahingon määrä, ellei vahinkoa kärsineen vahingon rajoittamisvelvollisuudesta muuta johdu.

Ohjetta sovelletaan 1.4.2010 ja sen jälkeen käsiteltäviin vahinkoasioihin.

                      LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA