Normit ja ohjeet 2024

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA

SOVELTAMISOHJE  7/2011

TARKENNUS PYSYVÄN KOSMEETTISEN HAITAN VAMMAKOHTAISEEN LUOKITTELUUN 1.1.2012 ALKAEN

4.2.1. Pysyvän kosmeettisen haitan vammakohtainen luokittelu

Korvauksen suuruus määräytyy vammakohtaisen luokittelun perusteella, jossa otetaan huomioon rumentuman näkyvyys, laatu, laajuus, muoto, väri ja sijainti. Pysyvän kosmeettisen haitan vammakohtainen luokittelu on seuraava:

4.2.1.1. Lievä kosmeettinen haitta (1)(31.12.2005 saakka 1 a)

-näkyvä ja rumentava kasvoarpi (tai arvet), joka on lyhyt ja kapea, ihon värinen ja ihon tasossa ja joka sopeutuu ihon poimuihin, lyhyt, siisti henkitorven avauksen arpi, rumentava vartalon arpi, joka on kapea ja pehmeä eikä väriltään voimakkaasti ihosta poikkeava,

-rumentava muu arpi, joka sijaintinsa johdosta (kuten raajan sisäsivulla) on yleensä ainakin osin piilossa eikä laajuuden, kiristyksen tms. johdosta ole huomiota herättävä,

-raajan lievä epämuotoisuus, kuten ranteen seudun murtuman jälkeen,

-yhden tai kahden sormen menetys kärkinivelestä,

-lievää huomattavampi ryhtivirhe.

4.2.1.2 Lievää suurempi kosmeettinen haitta (2)(31.12.2005 saakka 1 b)

-kasvoarpi (tai arvet), joka on selvemmin näkyvä kuin kohdassa 1. kuvattu, mutta joka ei vääristä kasvonpiirteitä eikä ole erityisen laaja,

-päänahan laaja arpialue,

-karsastus,

-näkyvä sarveiskalvon samentuma,

-huomiota herättävät pakkoliikkeet pään ja kaulan alueella,

-henkitorven avauksen arpi, joka on huomiota herättävämpi kuin kohdassa 4.2.1.1

-yhden tai useamman sormen menetys,

-vartalon tai raajojen arvet, jotka ovat selvemmin näkyvät kuin kohdassa 4.2.1.1 kuvatut tai monilukuiset,

-raajojen ääreisosien epämuotoisuutta aiheuttavat kutistumiskoukistumat,

-alaraajan menetys säärestä.

4.2.1.3 Huomattava kosmeettinen haitta (3)(31.12.2005 saakka 1 c)

-kasvoarvet, jotka laajuutensa, monilukuisuutensa tai kasvonpiirteiden vääristymisen takia ovat jossain määrin huomiota herättäviä tai jotka vääristävät ilmehtiessä,

-huomiota herättävät pakkoliikkeet kasvojen ilmehtimisessä,

-kasvohermon pysyvä halvaus,

-pysyvä vaikea pään ja kaulan pakkoasento,

-koko päänahan menetys (peruukki tarpeen),

-silmän menetys (proteesi tarpeen),

-paha karsastus,

-paha satulanenä tai paha nenän vinous,

-nenänpään tai nenänpielen menetys,

-korvalehden menetys,

-hyvin laajat tai epämuotoisuutta aiheuttavat vartalon tai raajojen arvet,

-kaikkien sormien menetys,

-yläraajan menetys kyynär- tai olkavarresta,

-vaikea vammaperäinen kumaraselkäisyys,

-alaraajan menetys reidestä.

4.2.1.4 Hyvin huomattava kosmeettinen haitta (4)(31.12.2005 saakka 2 a)

-kasvoarvet, jotka laajuutensa tai kasvopiirteiden tai ilmehdinnän voimakkaan vääristymisen takia ovat sangen huomiota herättäviä,

-molempien korvalehtien menetys,

-erittäin laajat palovamma-arvet raajoissa ja vartalolla,

-lukuisat laajat arpialueet tai vaikeat epämuotoisuudet eri ruumiinosissa.

4.2.1.5 Poikkeuksellisen huomattava kosmeettinen haitta (5)(31.12.2005 saakka 2 b)

-kasvojen erittäin paha, poikkeuksellisen silmiin pistävä arpisuus tai epämuotoisuus esimerkiksi pehmytkudosten laajan tuhoutumisen tai luuston vammojen johdosta.