Soveltamisohjeet

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA SOVELTAMISOHJE 5 /2013

LINJA-AUTOJEN SIIRTOKUSTANNUKSET 1.1.2014 ALKAEN

Liikennevahinkolautakunta on vahvistanut linja-autojen siirtokustannukset, joita sovelletaan 1.1.2014 alkaen. Vahvistettuja siirtokustannuksia voidaan soveltaa silloin, kun liikennevahingossa vaurioituneen linja-auton siirto koritehtaalle, korjaamoon tai muuhun vastaavaan paikkaan taikka sieltä pois tapahtuu linja-auton oman koneen voimalla ajaen.

Vahvistettu korvaus on 3,14 €/km, joka kattaa ns. muuttuvat kustannukset ajetulta matkalta.  

Tämän ohella korjaamolle ja korjaamolta siirtopäiviltä tulee suorittaa linja-auton seisonta-ajan korvaus liikennevahinkolautakunnan soveltamisohjeen 3 /2013 mukaan ja kuljettajan palkka soveltamisohjeen 4 /2013 mukaan.