Soveltamisohjeet

Korjauskustannukset

Moottoriajoneuvoon kohdistuneesta vahingosta on sen omistajalla oikeus saada korjauskustannus tai sitä vastaava rahamäärä.

Korjauskustannuksina suoritetaan korjauslasku ajoneuvon omistajalle. on tavallista, että korjaamo jo korjaustyön aikana tiedustelee laskutuslupaa vakuutusyhtiöltä. Laskutuslupa myönnetään korvausvastuun ollessa selvä. Näissä tapauksissa korjaamo lähettää laskun suoraan vakuutusyhtiölle. Mikäli korvausvastuu on epäselvä, on ajoneuvon omistaja vastuussa korjauslaskun maksamisesta.

Korjauskustannukset voidaan korvata ns. kertakorvauksena eli arvioituja korjauskustannuksia vastaavalla summalla ajoneuvon omistajalle. Kertakorvaus maksetaan riippumatta siitä, korjauttaako omistaja ajoneuvon vai ei. Käytännössä kertakorvaus maksetaan hieman pienempänä kuin korjauskustannuslaskelmassa oleva summa, koska lopullinen menetys ei ole tiedossa.