Soveltamisohjeet

SOVELTAMISOHJE 2/2019

TILAPÄISEN HAITAN, PYSYVÄN HAITAN SEKÄ PYSYVÄN KOSMEETTISEN HAITAN KORVAUSNORMIT 1.1.2020 ALKAEN

Tilapäinen haitta

Fyysiset vammat

vähäiset henkilövahingot (1)

ei korvausta

lievät vammat (2)

300 – 1 200 €

lievää vaikeammat vammat (3)

1 200 – 3 900 €

vaikeat vammat (4)

3 900 – 9 300 €

hyvin vaikeat vammat (5)

9 300 – 21 700 €

poikkeuksellisen vaikeat vammat (6)

21 700 € -

Psyykkiset vammat

lievää vähäisempi psyykkinen haitta

300 – 1 200 €

lievä psyykkinen haitta

1 200 – 3 900 €

vaikea psyykkinen haitta

3 900 – 9 300 €

Pysyvä haitta

Haittaluokka

Nuoren henkilön korvausasteikko (alle 18-vuotias)

Perusasteikko

(18-vuotias)

20

61 950 €

123 900 €

19

54 929 €

109 858 €

18

48 321 €

96 642 €

17

42 126 €

84 252 €

16

36 344 €

72 688 €

15

30 975 €

61 950 €

14

28 910 €

57 820 €

13

26 845 €

53 690 €

12

24 780 €

49 560 €

11

22 715 €

45 430 €

10

20 650 €

41 300 €

9

18 585 €

37 170 €

8

16 520 €

33 040 €

7

14 455 €

28 910 €

6

12 390 €

24 780 €

5

10 325 €

20 650 €

4

8 260 €

16 520 €

3

6 195 €

12 390 €

2

4 130 €

8 260 €

1

2 065 €

4 130 €

Pysyvä kosmeettinen haitta

lievä kosmeettinen haitta (1)

800 – 2 300 €

lievää suurempi kosmeettinen haitta (2)

2 300 – 6 200 €

huomattava kosmeettinen haitta (3)

6 200 – 12 600 €

hyvin huomattava kosmeettinen haitta (4)

12 600 – 24 800 €

poikkeuksellisen huomattava kosmeettinen haitta (5)

24 800 € -