Soveltamisohjeet

Perhe-eläke. Tahallisesti aiheutettu vakuutustapahtuma. Dnro 03/371

X. oli aiheuttanut puolisonsa Y:n kuoleman tahallisella liikennevahingolla ajettuaan tietoisesti ja tarkoituksella päin kallionkielekettä.

Liikennevahinkolautakunnassa kysymys oli siitä, oliko leskellä X oikeus perhe-eläkkeeseen puolisonsa Y:n jälkeen liikennevakuutuksesta.

Vahingonkorvauslain 5 luvun 4 §:n mukaan jos elatukseen tai elatusapuun oikeutettu jää tarpeellista elatusta vaille sen vuoksi, että elatusvelvollinen on saanut surmansa, on hänelle korvausvelvollisen varallisuus ja olosuhteet huomioon ottaen tuomittava vahingonkorvaukseksi, mitä hän tarvitsee, kunnes voi elättää itsensä.

Vakuutussopimuslaki on yleislaki, jota sovelletaan myös liikennevakuutusasioissa siltä osin, kuin liikennevakuutuslaissa ei toisin säädetä. Vakuutussopimuslain 30 §:n 1 momentin mukaan vakuutuksenantaja on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. Hovioikeudessa on lainvoimaisella tuomiolla katsottu, että X on aiheuttanut Y:n kuoleman kyseessä olevalla liikennevahingolla tahallaan. Tällä perusteella lautakunta katsoo, ettei X:lla ole vakuutussopimuslain 30 §:n 1 momentin perusteella oikeutta liikennevakuutuksesta maksettavaan perhe-eläkkeeseen Y:n jälkeen.