Soveltamisohjeet

SOVELTAMISOHJE 1/2009

TILAPÄISEN HAITAN, PYSYVÄN HAITAN SEKÄ PYSYVÄN KOSMEETTISEN HAITAN KORVAUSNORMIT 1.1.2010 ALKAEN

Tilapäinen haitta

Fyysisen vammat

vähäiset henkilövahingot (1)

ei korvausta

lievät vammat (2)

   200 - 1000 €

lievää vaikeammat vammat (3)

1 000 - 3 500 €

vaikeat vammat (4)

3 500 - 8 400 €

hyvin vaikeat vammat (5)

8 400 - 19 000 €

poikkeuksellisen vaikeat vammat (6)

19 000 € -

Psyykkiset vammat

lievää vähäisempi psyykkinen haitta

   100 - 500 €

lievä psyykkinen haitta

   500 - 3 500 €

vaikea psyykkinen haitta

3 500 - 8 400 €

Pysyvä haitta

Haittaluokka

Nuoren henkilön korvausasteikko (alle 18-vuotias)

Perusasteikko

 (18-vuotias)

20

48 750 €

97 500 €

19

43 225 €

86 450 €

18

38 025 €

76 050 €

17

33 150 €

66 300 €

16

28 600 €

57 200 €

15

24 375 €

48 750 €

14

22 750 €

45 500 €

13

21 125 €

42 250 €

12

19 500 €

39 000 €

11

17 875 €

35 750 €

10

16 250 €

32 500 €

9

14 625 €

29 250 €

8

13 000 €

26 000 €

7

11 375 €

22 750 €

6

9 750 €

19 500 €

5

8 125 €

16 250 €

4

6 500 €

13 000 €

3

4 875 €

  9 750 €

2

  3 250 €

  6 500 €

1

  1 625 €

  3 250 €

Pysyvän kosmeettinen haitta

lievä kosmeettinen haitta (1)

     800 -  2 100 €

lievää suurempi kosmeettinen haitta (2)

  2 100 - 5 600 €

huomattava kosmeettinen haitta (3)

  5 600 - 11 000 €

hyvin huomattava kosmeettinen haitta (4)

11 000 - 22 000 €

poikkeuksellisen huomattava kosmeettinen haitta (5)

22 000 € -