Soveltamisohjeet

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA   SOVELTAMISOHJE    8/2009    

Liikennevahinkolautakunnan istunto 18.12.2009

PYSYVÄN HAITAN KORVAAMINEN 1.1.2010 JA SEN JÄLKEEN SATTUNEISSA LIIKENNEVAHINGOISSA

Liikennevahinkolautakunta on antanut soveltamisohjeessa 1/2009 pysyvän haitan korvaamista koskevat luokkakohtaiset korvausnormit.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 31.12.2009 asetuksen (1649/2009), jonka liitteinä on uudistettu haittaluokitus ja haittaluokkien yhdistämistä kuvaava taulukko. Näitä käytetään soveltuvin osin 1.1.2010 ja sen jälkeen sattuneissa liikennevahingoissa syntyneiden henkilövahinkojen jättämän pysyvän toiminnallisen haitan asteen määrittelyssä.