Soveltamisohjeet

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA

SOVELTAMISOHJE  2/2011

LIIKENNEVAKUUTUKSEN HOITOTUKI JA VAATELISÄ 1.1.2012 ALKAEN

Liikennevahinkolautakunta on päättänyt, että liikennevakuutuksen hoitotuen ja vaatelisän osalta vuonna 2012 sovelletaan seuraavia euromääräisiä päiväkohtaisia korvausnormeja.

Liikennevahinko sattunut 1.1.2012 tai sen jälkeen

Luokka        

Hoitotuki

Vaatelisä

I

27,78 €

2,22 €

II

18,75 €

0,56 €

III

8,34 €

Sokealle hoitotuki:

Kahdelta ensimmäiseltä vuodelta 27,78 €/pv

ja sen jälkeen                                  13,89 €/pv