Soveltamisohjeet

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA

SOVELTAMISOHJE  8/2011

LIIKENNEVAKUUTUKSEN HOITOTUEN YHTEENSOVITTAMINEN ERÄISSÄ TILANTEISSA

Liikennevakuutuksen hoitotuen ja vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaisen alle 16 - vuotiaan vammaistuen, 16 vuotta täyttäneen vammaistuen sekä eläkettä saavan hoitotuen yhteensovittamisesta on käytännössä syntynyt sekaannusta. Tämän vuoksi liikennevahinkolautakunta kiinnittää asiaan huomiota.

Vammaisetuuksista annetun lain 12 § 1momentin 1) kohdan mukaan vammaistuen ja hoitotuen määrässä otetaan huomioon saman sairauden, vian tai vamman perusteella henkilölle maksettava jatkuva lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen, sotilastapaturmalakiin, liikennevakuutusta koskevaan lainsäädäntöön tai sotilasvammalakiin perustuva haittalisä, avuttomuuslisä tai hoitotuki.

Kansaneläkelaitos yhteensovittaa näin ollen vammaisetuuslain mukaisia etuuksia suorittaessaan liikennevakuutuksen perusteella maksettavan hoitotuen.

Tämä koskee 1.1.2008 ja sen jälkeen tapahtuneita vahinkoja.