Soveltamisohjeet

SOVELTAMISOHJE 1/2012

TILAPÄISEN HAITAN, PYSYVÄN HAITAN SEKÄ PYSYVÄN KOSMEETTISEN HAITAN KORVAUSNORMIT 1.1.2013 ALKAEN

Tilapäinen haitta

Fyysisen vammat

vähäiset henkilövahingot (1)

ei korvausta

lievät vammat (2)

200 - 1000 €

lievää vaikeammat vammat (3)

1 000 - 3 700 €

vaikeat vammat (4)

3 700 - 8 900 €

hyvin vaikeat vammat (5)

8 900 - 20 500 €

poikkeuksellisen vaikeat vammat (6)

20 500 € -

Psyykkiset vammat

lievää vähäisempi psyykkinen haitta

100 - 500 €

lievä psyykkinen haitta

500 - 3 700 €

vaikea psyykkinen haitta

3 700 - 8 900 €

Pysyvä haitta

Haittaluokka

Nuoren henkilön korvausasteikko (alle 18-vuotias)

Perusasteikko

 (18-vuotias)

20

52 500 €

105 000 €

19

46 550 €

93 100 €

18

40 950 €

81 900 €

17

35 700 €

71 400 €

16

30 800 €

61 600 €

15

26 250 €

52 500 €

14

24 500 €

49 000 €

13

22 750 €

45 500 €

12

21 000 €

42 000 €

11

19 250 €

38 500 €

10

17 500 €

35 000 €

9

15 750 €

31 500 €

8

14 000 €

28 000 €

7

12 250 €

24 500 €

6

10 500 €

21 000 €

5

8 750 €

17 500 €

4

7 000 €

14 000 €

3

5 250 €

10 500 €

2

3 500 €

7 000 €

1

1 750 €

3 500 €

Pysyvän kosmeettinen haitta

lievä kosmeettinen haitta (1)

800 - 2 200 €

lievää suurempi kosmeettinen haitta (2)

2 200 - 5 900 €

huomattava kosmeettinen haitta (3)

5 900 - 11 800 €

hyvin huomattava kosmeettinen haitta (4)

11 800 - 23 600 €

poikkeuksellisen huomattava kosmeettinen haitta (5)

23 600 € -