Lautakunta

Vastuuperuste

Pääsääntö

Ankara vastuu

Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut vahinko korvataan objektiivisen eli ns. ankaran vastuun mukaisesti. Korvauksen suorittamiseen riittää, että vahinko on seurausta ajoneuvon käyttämisestä liikenteeseen. Korvauksen edellytyksenä ei siis ole, että ajoneuvon omistaja, matkustaja tai kuljettaja olisi aiheuttanut vahingon tuottamuksellaan. Korvauksen maksamiseen riittää, että ajoneuvoa on käytetty liikenteeseen ja että aiheutuneeseen vahinkoon on syy-yhteys.

Poikkeukset pääsäännöstä

Mikäli moottoriajoneuvon aiheuttama vahinko kohdistuu toiseen moottoriajoneuvoon, kiskoilla kulkevaan ajoneuvoon tai tällaisessa ajoneuvossa olevaan henkilöön tai omaisuuteen, korvataan vahinko ensiksi mainitun ajoneuvon liikennevakuutuksesta vain, jos vahinko on aiheutunut sen omistajan, kuljettajan tai matkustajan tuottamuksesta, ajoneuvon liikennesääntöjen vastaisesta kulusta tai sijainnista taikka ajoneuvon puutteellisesta kunnosta.

Tuottamus

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että moottoriajoneuvojen välisissä kolaritapauksissa korvauksen saaminen vastapuolen liikennevakuutuksesta edellyttää yleensä vastapuolen tuottamusta. Useimmiten tuottamus ilmenee siten, että kuljettaja ei ole noudattanut hyvää ja varovaista ajotapaa koskevia ohjeita ja säännöksiä eikä ole riittävästi huomioinut tekonsa seurauksia, vaikka hän olisi voinut tai hänen olisi pitänyt niin tehdä.

Liikennesääntöjen vastainen kulku

Vastapuolen tuottamusta ei kuitenkaan edellytetä, jos vahinko johtuu tuottamuksesta riippumattomasta ajoneuvon liikennesääntöjen vastaisesta kulusta tai sen puutteellisesta kunnosta. Tuottamuksesta riippumattomasta liikennesääntöjen vastaisesta kulusta on kysymys esimerkiksi siiloin, kun ajoneuvojen välinen yhteentörmäys tapahtuu kuljettajan menetettyä ajoneuvonsa hallinnan sairauskohtauksen vuoksi.

Puutteellinen kunto

Ajoneuvon puutteellisella kunnolla ymmärretään ohjaus-, jarru- tai muissa laitteissa olevaa vikaa, joka on vahingon syynä. Mikäli tällainen vika aiheuttaa liikennevahingon toisen moottoriajoneuvon kanssa, korvataan vahinko viallisen ajoneuvon liikennevakuutuksesta.

Eläinvahingot

Vahingon kohdistuessa liikenneväylällä ilman valvontaa olleeseen muuhun eläimeen kuin poroon korvausta suoritetaan vain, jos vahingon syynä on moottoriajoneuvon kuljettajan tuottamus tai tahallisuus.

Eläinvahingot ovat oikeudellisesti esinevahinkoja, joten niihin sovelletaan esinevahinkoja koskevia säännöksiä.

Vuosikertomukset