Lautakunta

Ajoneuvon lunastus

Kun moottoriajoneuvo on tuhoutunut tai sitä ei voi kohtuullisin kustannuksin korjata, omistajalla on oikeus saada korvaukseksi käypä arvo, joka ajoneuvolla oli välittömästi ennen liikennevahinkoa. Näissä tapauksissa vahingoittunut tai tuhoutunut ajoneuvo luovutetaan korvauksen maksajalle eli vakuutusyhtiölle.

Korjauskulut eivät ole kohtuulliset, jos ne ylittävät ajoneuvolla ennen vahinkoa olleen käyvän arvon ja vahingon jälkeisen romuarvon erotuksen (KKO 1978-II-95).

Käypänä arvona pidetään sitä arvoa, joka ajoneuvolla on ollut ennen vahinkoa. Tällä tarkoitetaan sitä käteishintaa, joka myytäessä olisi ajoneuvosta voitu vahinkohetkellä käteiskaupassa saada. Käytännössä käypä arvo arvioidaan erilaisten laskennallisten hinnastojen perusteella sekä vastaavia merkkejä myyvien liikkeiden hintatietojen perusteella. On huomioitava, etteivät autoliikkeiden ulosmyyntihinnat sellaisenaan ole osoitus käyvästä arvosta, koska ulosmyyntihintoihin vaikuttavat useat tekijät, kuten maksutapa, mahdollinen vaihto-auto, käteiskauppa sekä myytävän auton kunnostustaso sekä mahdollinen takuu.

Vuosikertomukset