Lautakunta

SOVELTAMISOHJE 1/2018

TILAPÄISEN HAITAN, PYSYVÄN HAITAN SEKÄ PYSYVÄN KOSMEETTISEN HAITAN KORVAUSNORMIT 1.1.2019 ALKAEN

Tilapäinen haitta

Fyysiset vammat

vähäiset henkilövahingot (1)

ei korvausta

lievät vammat (2)

300 – 1 200 €

lievää vaikeammat vammat (3)

1 200 – 3 900 €

vaikeat vammat (4)

3 900 – 9 200 €

hyvin vaikeat vammat (5)

9 200 – 21 400 €

poikkeuksellisen vaikeat vammat (6)

21 400 € -

Psyykkiset vammat

lievää vähäisempi psyykkinen haitta

300 – 1 200 €

lievä psyykkinen haitta

1 200 – 3 900 €

vaikea psyykkinen haitta

3 900 – 9 200 €

Pysyvä haitta

Haittaluokka

Nuoren henkilön korvausasteikko (alle 18-vuotias)

Perusasteikko

 (18-vuotias)

20

61 200 €

122 400 €

19

54 264 €

108 528 €

18

47 736 €

95 472 €

17

41 616 €

83 232 €

16

35 904 €

71 808 €

15

30 600 €

61 200 €

14

28 560 €

57 120 €

13

26 520 €

53 040 €

12

24 480 €

48 960 €

11

22 440 €

44 880 €

10

20 400 €

40 800 €

9

18 360 €

36 720 €

8

16 320 €

32 640 €

7

14 280 €

28 560 €

6

12 240 €

24 480 €

5

10 200 €

20 400 €

4

8 160 €

16 320 €

3

6 120 €

12 240 €

2

4 080 €

8 160 €

1

2 040 €

4 080 €

Pysyvä kosmeettinen haitta

lievä kosmeettinen haitta (1)

800 – 2 300 €

lievää suurempi kosmeettinen haitta (2)

2 300 – 6 100 €

huomattava kosmeettinen haitta (3)

6 100 – 12 400 €

hyvin huomattava kosmeettinen haitta (4)

12 400 – 24 500 €

poikkeuksellisen huomattava kosmeettinen haitta (5)

24 500 € -

Vuosikertomukset