Lautakunta

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA SOVELTAMISOHJE  7/2008

RAUTATIEKALUSTON SEISONTA-AJAN KORVAUKSET 1.1.2009 ALKAEN

Liikennevahinkolautakunnan istunto 12.12.2008

VR Osakeyhtiölle voidaan suorittaa liikennevahingon johdosta rautatiekaluston käyttöhyödyn menetyksestä seisonta-ajan korvaus kohtuulliseksi katsottavalta seisonta-ajalta liitteenä olevan yhtiön esittämän laskelman mukaisesti 1.1.2009 alkaen.

Laskelma rautatiekaluston seisontapäiväkustannuksista vuonna 2009

HENKILÖVAUNUJEN SEISONTAPÄIVÄKUSTANNUKSET                           

VAUNUSARJA

LASKENTAHINTA

SEISONTAPÄIVÄKORVAUS

Cemt

Makuuvaunut yhteensä

   469 646 €

102 €

Edm

Makuuvaunut yhteensä

6 381 450 €

529 €

Chfy, Ci, Cx

I-luokan vaunut yhteensä

   686 000 €

149 €

EFit, EFiti, Eil, Eilf, Ein, Eio,

Eiob, Eioc, Eip, Eipt, Eit, Eita, Eity, Eiu, ELht, Ems

II-luokan vaunut yhteensä

   396 381 €

  86 €

Ei, Einu, Einy, Eifet, Ex,

Fey, Exy, Expt

II-luokan vaunut yhteensä

1 172 357 €

254 €

ED, Edb, Edfs, Eds

II-luokan vaunut yhteensä

2 209 518 €

479 €

Rkt

Ravintolavaunut yhteensä

   416 053 €

  90 €

Rbkt, Rk, Rky, Rx

Ravintolavaunut yhteensä

   932 548 €

202 €

A1, A2, A20, A40, A41,

A50, A60

A yhteensä

1 087 000 €

235 €

Fot, Rots, Roty, Gfot, Nom, Fh

Matkatavaravaunut yht.

   204 095 €

  44 €

Hccmqqr

2-krs autonkuljetusvaunu yhteensä

   455 000 €

  99 €

A 17

Mittausvaunut yhteensä

   700 000 €

152 €

BG, BGH, BXG,

BH, BSvs, BXF, XH, XXH,

BO, BOP, XOk,

BS, BSoek, BSo, XGo,

BHam

Soek, XH, XOEKAR

Omatarvevaunut yhteensä

10 106 €

    2 €

SÄHKÖJUNIEN SEISONTAPÄIVÄKUSTANNUKSET

LASKENTAHINTA

SEISONTAPÄIVÄKORVAUS

Pendolino yhteensä

15 000 000 €

2 816 €

Dm-kalusto yhteensä

  1 650 000 €

   309 €

Sähköjunat Sm1, Sm2

yhteensä

     605 000 €

   113 €

Sähköjunat Sm4 yhteensä

  5 500 000 €

1 032 €

VETUREIDEN SEISONTAPÄIVÄKUSTANNUKSET

LASKENTAHINTA

SEISONTAPÄIVÄKORVAUS

Sähköveturit

Sr1

2 998 000 €

   505 €

Sr2

4 712 000 €

   704 €

Dieselveturit

Dv 12

1 689 000 €

   286 €

Dv16

1 298 000 €

   218 €

Dr14

1 698 000 €

   286 €

Dr16

2 278 000 €

   384 €

Pienveturit

Tve4

   388 000 €

     84 €

Tve5

   360 000 €

     77 €

TAVARAVAUNUJEN SEISONTAPÄIVÄKUSTANNUKSET

LASKENTAHINTA

SEISONTAPÄIVÄKORVAUS

Katettu v. 2 aks.

     60 000 €

     13 €

Katetut v. 4 aks.

     96 294 €

     21 €

Avov. 2 aks.

     40 000 €

       9 €

Avov. 4 aks.

     82 091 €

     18 €

Säiliöv. 4 aks.

   127 137 €

     27 €

Suurkuormav.

   232 000 €

     50 €

Vuosikertomukset