Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Maatalousyrittäjä

Maatalousyrittäjien vuosiansio vahvistetaan ensisijaisesti maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) mukaisesti. Jos maatalousyrittäjä on ollut maatalousyrittäjätoimintansa ohella myös työsuhteessa, on sen perusteella maksettu palkka lisäksi otettava huomioon kokonaisvuosiansiota laskettaessa samoin kuin muu yritystulo. Hankintatyön arvo, joka ei sisälly MYEL -perusteeseen, on otettava huomioon korottavana tekijänä. Maatilan työtulon jakaminen tilalla työskentelevien, lähinnä isännän ja emännän kesken, suoritetaan heidän tosiasiallisen työpanoksensa mukaan. Jos yrittäjä ei ole ilmoittanut muuta jakoperustetta, tulo jaetaan tasan isännän ja emännän kesken.

Jos maatalousyrittäjä katsoo, ettei hänelle vahvistettu MYEL -työtulo vastaa hänen todellista ansiotaan, vuosiansio voidaan oikaista hänen antamiensa selvitysten perusteella. MYEL -työtulon tarkistuslaskennan suorittaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA).

Jos maatalousyrittäjä on vammautunut täytettyään 65 vuotta ja on vahinkohetkellä jatkanut maatalouden harjoittamista, voidaan hänen vuosiansiossaan ottaa huomioon maataloustulon osuus enintään 75 vuoden ikään saakka (liikennevahinkolautakunnan kiertokirje nro 12/1988).