Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

HAUTAUSKULUT (VahL 5:3 §)

Hautauskulut

Hautauskulut ja muut hautaamiseen liittyvät kustannukset korvataan kohtuulliseen määrään.  Tämä tarkoittaa tarpeellisten ja välttämättömien menojen, kuten esimerkiksi ruumisarkun, hautapaikan, hautakiven, hautajaiskestityksen ja lehti-ilmoitusten, korvaamista ottaen huomioon surmansa saaneen elinaikaiset olosuhteet.

Vertailukohtana voidaan pitää sitä millä tavoin surmansa saanut olisi todennäköisesti haudattu, jos hän olisi samana ajankohtana kuollut luonnollisesti ja omaiset olisivat omalla kustannuksellaan huolehtineet hänen hautaamisestaan. Arvioinnin tueksi voidaan kiinnittää huomiota hautaamisessa yleensä noudatettuihin tapoihin. Yksittäistapauksessa voidaan huomioon ottaa surmansa saaneen jäsenyys etnisessä tai uskonnollisessa ryhmässä.

Kohtuullisuutta arvioitaessa tulee noudattaa väljää kokonaisharkintaa ja kiinnittää huomiota ensisijaisesti hautauskulujen kokonaismäärän kohtuullisuuteen.

Liikennevakuutuksesta maksettavassa hautauskulukorvauksessa otetaan vähennyksenä huomioon muun lain perusteella hautausavustuksena maksettu korvaus.

Erityisen läheisten oikeus hautaamiseen liittyvistä kustannuksista

VahL 5:3 § 2. virkkeessä mainitulla henkilöpiirillä (mainittu kohdassa läheisen oikeus korvaukseen henkisestä kärsimyksestä) on oikeus saada korvaus hautaamiseen liittyvistä kustannuksista kuten esimerkiksi hautajaisiin saapumisesta aiheutuneista matkakuluista ja tavanomaisten kukkalaitteiden hankkimisesta sekä suruvaatteiden hankkimisesta aiheutuneista kuluista. Suruvaatteiden hankkimisesta suoritettavaa korvausta määriteltäessä on otettava huomioon niillä vielä hautajaisten jälkeen oleva käyttöarvo.

Läheisillä on oikeus kohtuulliseen korvaukseen heille aiheutuneista em. kustannuksista. Läheisillä ei sen sijaan ole oikeutta saada korvausta muusta taloudellisesta vahingosta kuin suoranaisista kustannuksista. Näin ollen hautajaisiin osallistumisesta mahdollisesti aiheutuvasta ansionmenetyksestä ei ole oikeutta korvaukseen.

.