Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Jatkuvien korvausten indeksitarkistus

Työntekijäin eläkelain palkkaindeksi (395/1961)

(sääd.kok. 875/71 1 § ja 876/71 1 §;)

Vuosi

Indeksiluku

Säädöskokoelman numero.

1971

216

693/70

1972

247

751/71

1973

274

748/72

1974

315

820/73

1975

383

831/74

1976

462

930/75

1977

524

895/76

1978

573

810/77

1979

608

847/78

1980

665

812/79

1981

745

737/80

1982

836

737/81

1983

915

782/82

1984

1006

809/83

1985

1088

757/84

1986

1165

839/85

1987

1225

788/86

1988

1291

813/87

1989

1387

927/88

1990

1481

942/89

1991

1595

940/90

1992

1682

1296/91

1993

1688

1343/92

1994

1688

1074/93

1995

1712

760/94

1996

1760/1737

1519/95

1997

1791/1754

741/96

1998

1825/1783

957/97

1999

1868/1812

778/98

2000

1903/1838

977/1999

2001

1981/1912

883/2000

2002

2054/1968

869/2001

2003

2103/2002

867/2002

2004

2151/2028

895/2003

Eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (1351/2004) mukaan liikennevakuutuksesta henkilövahingon johdosta suoritettaviin korvauksiin tehdään indeksitarkistus soveltaen työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulossäännöksen 17 momentin ja työntekijäin eläkelain (395/1961) 9 §:n mukaisia indeksilukuja (ks. soveltamisohjeet 10, 11, 12 ja 13/2004.)

Vuosi

Indeksiluku

Palkkakerroin

Säädöskokoelman numero

2005

2191/2047

1,028

924/2004, 923/2004 ja 922/2004

Indeksijärjestelmä on muuttunut 1.1.2006 alkaen (Laki eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain muuttamisesta 1097/2005) sillä tavoin, että maksussa olevaan jatkuvan ansionmenetyksen ja elatuksen menetyksen korvauksen määrään sovelletaan eläkeindeksiä. Jatkuva korvaus, jonka maksaminen alkaa tulevaisuudessa on muunnettava maksamisen alkamisvuoden tasoon palkkakertoimella tai aikaisempien vuosien osalta kulloinkin voimassa olleella indeksillä ja vuodesta 2005 alkaen palkkakertoimella (ks. soveltamisohje 2/2006.)

Vuosi

Indeksiluku

Palkkakerroin

Säädöskokoelman numero.

2006

2081

1,063

845/2005 ja 844/2005

2007

2127

1,100

927/2006 ja 926/2006

2008

2178

1,124

917/2007 ja 916/2007

2009

2286

1,192

660/2008 ja 659/2008

2010

2292

1,231

817/2009 ja 816/2009

2011

2323

1,253

900/2010 ja 899/2010

2012

2407

1,291

1091/2011 ja 1090/2011

2013

2475

1,327

583/2012 ja 582/2013

2014

2509

1,350

724/2013 ja 723/2013

2015

2519

1,363

867/2014 ja 839/2014

2016

2519

1,373

1290/2015 ja 1289/2015

201725341,389

890/2016 ja 891/2016

201825481,391

709/2017 ja 708/2017

2019

2585

1,417

837/2018 ja 836/2018

2020

2617

1,446

1031/2019 ja 1030/2019

202126311,4652020716/2020 ja 715/1,465