Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA

SOVELTAMISOHJE 1/2017

LIIKENNEVAKUUTUKSEN HOITOTUKI JA VAATELISÄ 1.1.2018 ALKAEN

Liikennevahinkolautakunta on päättänyt, että liikennevakuutuksen hoitotuen ja vaatelisän osalta vuonna 2018 sovelletaan seuraavia euromääräisiä päiväkohtaisia korvausnormeja.

Liikennevahinko on sattunut 1.1.2018 tai sen jälkeen

Luokka       

Hoitotuki

Vaatelisä

I

29,41 €

2,35 €

II

19,85 €

0,59 €

III

8,84 €

Sokealle hoitotuki:

Kahdelta ensimmäiseltä vuodelta 29,41 €/pv

ja sen jälkeen 14,71 €/pv