Selitteet

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA

SOVELTAMISOHJE 5 /2014

LIIKENNEVAKUUTUKSEN HOITOTUKI JA VAATELISÄ 1.1.2015 ALKAEN

Liikennevahinkolautakunta on päättänyt, että liikennevakuutuksen hoitotuen ja vaatelisän osalta vuonna 2015 sovelletaan seuraavia euromääräisiä päiväkohtaisia korvausnormeja.

Liikennevahinko on sattunut 1.1.2015 tai sen jälkeen

Luokka       

Hoitotuki

Vaatelisä

I

29,08 €

2,32 €

II

19,63 €

0,58 €

III

8,73 €

Sokeallehoitotuki:

Kahdelta ensimmäiseltä vuodelta 29,08 €/pv

ja sen jälkeen 14,54 €/pv