Ratkaisusuosituksen pyytäminen

1. Ennen ratkaisusuosituksen pyytämistä

Tutustu korvauspäätöksen yhteydessä saamiisi muutoksenhakuohjeisiin.

Lausuntoa voi pyytää liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan liikennevahinkoasioita käsittelevältä osastolta
  • liikennevakuutuslain nojalla ratkaistavassa korvausasiassa vuoden kuluessa vakuutuslaitoksen korvauspäätöksen antamisesta
  • liikennevakuutuslain nojalla korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (1991/626) nojalla ratkaistavassa korvausasiassa 30 päivän kuluessa vakuutuslaitoksen korvauspäätöksen tiedoksisaamisesta 
  • mikäli korvausasiaa ei ole ratkaistu tuomioistuimen lainvoimaisella tuomiolla

Vapaaehtoista autovakuutusta koskevissa asioissa neuvontaa antaa Vakuutus- ja rahoitusneuvonta.

Mikäli hoidat toisen henkilön lausuntopyyntöasiaa, tarvitset valtakirjan.

2. Ratkaisusuosituspyynnön tekeminen

Pyynnön voit tehdä tulostettavalle lomakkeelle tai vapaamuotoisesti.
Lataa lomake PDF-muodossa PDF. Ohje PDF-muodossa PDF
Lataa lomake RTF-muodossa PDF. Ohje RTF-muodossa PDF.

Mainitse vapaamuotoisessa ratkaisusuosituspyynnössä:
  • ratkaisusuositusta pyytävän nimi ja yhteystiedot,
  • korvauspäätöksen antaneen vakuutuslaitoksen nimi, vahinkonumero ja korvauspäätöksen päiväys
  • vaaditut muutokset perusteluineen.

Voit myös tehdä ratkaisusuosituspyynnön sähköisesti.

Avaa sähköinen lausuntopyyntölomake

Postita lausuntopyyntö osoitteeseen:

Liikenne- ja potilasvahinkovahinkolautakunta
Liikennevahinko-osasto
Kaisaniemenkatu 2 B
00100 HELSINKI

3. Ratkaisusuosituspyynnön käsittely

Lautakunta pyytää asiaan liittyviltä/osallisilta vakuutusyhtiöiltä lausuntopyynnön johdosta vastineet. Vakuutusyhtiöt toimittavat lautakunnalle käytössään olevat vahinkoon liittyvät asiakirjat.

Lautakunta ilmoittaa lausunnonpyytäjälle kirjallisesti käsittelyn aloittamisesta, kun kaikki tarvittavat asiakirjat ovat lautakunnan käytettävissä.

Asian käsittely kestää keskimäärin 6 kuukautta siitä, kun lausuntopyyntö on saapunut lautakuntaan. Lautakunta ilmoittaa kirjeitse, kun kaikki asian käsittelemiseksi tarvittavat asiakirjat ovat sen käytettävissä.

Asian käsittely lautakunnassa on maksuton.

Lausunto postitetaan ratkaisusuositusta pyytäneelle ja vakuutuslaitokselle.