Lausunnon pyytäminen

1. Ennen lausuntopyyntöä

Tutustu korvauspäätöksen yhteydessä saamiisi muutoksenhakuohjeisiin.

Lausuntoa voi pyytää liikennevahinkolautakunnalta
  • liikennevakuutuslain nojalla ratkaistavassa korvausasiassa
  • kun vakuutusyhtiö on antanut asiassa korvauspäätöksen
  • vuoden kuluessa korvauspäätöksen antamispäivästä (9.1.2016 alkaen)
  • mikäli korvausasiaa ei ole ratkaistu tuomioistuimen lainvoimaisella tuomiolla

Vapaaehtoista autovakuutusta koskevissa asioissa neuvontaa antaa Vakuutus- ja rahoitusneuvonta.

Liikennevakuutuslain nojalla korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (1991/626) nojalla annetuista korvauspäätöksistä muutosta haetaan Vakuutusoikeudelta.

Mikäli hoidat toisen henkilön lausuntopyyntöasiaa, tarvitset valtakirjan.

2. Lausuntopyynnön tekeminen

Lausuntopyynnön voit tehdä tulostettavalle lomakkeelle tai vapaamuotoisesti.
Lataa lomake PDF-muodossa PDF. Ohje PDF-muodossa PDF
Lataa lomake RTF-muodossa PDF. Ohje RTF-muodossa PDF.

Mainitse vapaamuotoisessa lausuntopyynnössä:
  • lausunnonpyytäjän nimi ja yhteystiedot,
  • korvauspäätöksen antaneen vakuutuslaitoksen nimi, vahinkonumero ja korvauspäätöksen päiväys
  • vaaditut muutokset perusteluineen.

Voit myös tehdä lausuntopyynnön sähköisesti.

Avaa sähköinen lausuntopyyntölomake

Postita lausuntopyyntö osoitteeseen:

Liikennevahinkolautakunta
Kaisaniemenkatu 2 B
00100 HELSINKI

3. Lausuntopyynnön käsittely

Liikennevahinkolautakunta pyytää asiaan liittyviltä/osallisilta vakuutusyhtiöiltä lausuntopyynnön johdosta vastineet. Vakuutusyhtiöt toimittavat lautakunnalle käytössään olevat vahinkoon liittyvät asiakirjat.

Lautakunta ilmoittaa lausunnonpyytäjälle kirjallisesti käsittelyn aloittamisesta, kun kaikki tarvittavat asiakirjat ovat lautakunnan käytettävissä.

Asian käsittely kestää keskimäärin 6 kuukautta siitä, kun lausuntopyyntö on saapunut lautakuntaan. Lautakunta ilmoittaa kirjeitse, kun kaikki asian käsittelemiseksi tarvittavat asiakirjat ovat sen käytettävissä.

Asian käsittely liikennevahinkolautakunnassa on maksuton.

Lausunto postitetaan lausunnonpyytäjälle ja vakuutuslaitokselle.