Normit ja ohjeet 2024

Luettelo liikennevahinkolautakunnan kiertokirjeistä 1.1.1980 alkaen, tiedotteista ja ohjeista 1.1.2001 alkaen sekä soveltamisohjeista 1.1.2003 alkaen

1980

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.10.–31.12.1979 väliseltä ajalta

1/80

Pysyvän vian ja haitan sekä pysyvän kosmeettisen haitan markkamääräinen korvaustaulukko 1.1.1980 alkaen

2/80                                   

Maatalousyrittäjän vuotuinen hehtaaritulo                                                                             

3/80

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.1980 tai sen jälkeen sattuneissa liikennevahingoissa

4/80

Linja-autojen siirtokustannusten uudet korvausperusteet 1.1.1980 alkaen                      

5/80

Luontoisetujen raha-arvojen laskuperusteet 1980                                                               

6/80

Lastaustöiden vuosityöansionormit                                                                                         

7/80

Sairaanhoidosta ja kuntouttamisesta aiheutuneet matkakulut ja muut niihin liittyvät kustannukset

8/80                                                                        

Korvauksen riidattoman osan maksaminen                                                                           

9/80

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.1.–31.3.1980 väliseltä ajalta                

10/80

Jatkuvien korvausten ennakkokorotus 1.7.1980 alkaen                                        

11/80

Kivun ja säryn määrittämisperusteiden tarkistus                                                   

12/80

Vahingonkärsineen kuuleminen lausuntoasiassa                                                   

13/80

Maa-, metsä ja lastaustöiden vuosityöansionormit                                                

14/80

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.4.–30.6.1980 väliseltä ajalta                

15/80

Vahingonkärsineen kuuleminen lausuntoasiassa                                                  

16/80

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.7.–30.9.1980 väliseltä ajalta                

17/80

Jatkuvien korvausten indeksikorotus vuonna 1981                                               

18/80

Kivun ja säryn sekä pysyvän haitan sekä pysyvän kosmeettisen haitan          korvausnormit 1.1.1981 alkaen

19/80

Maatalousyrittäjän vuotuinen hehtaaritulo                                                               

20/80

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.1981 tai sen jälkeen sattuvissa                 liikennevahingoissa

21/80

Linja-autojen siirtokustannusten uudet korvausperusteet 1.1.1981 tai sen jälkeen sattuvissa liikennevahingoissa                                                                               

22/80

Avuttomuus- ja vaatelisät                                                                                        

23/80

1981

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.10.–31.12.1980 väliseltä ajalta              

1/81

Pysyvästi laitoshoidossa olevilta perittävät maksut                                                  

2/81

Luontoisetujen raha-arvojen laskuperusteet 1981                                                   

3/81

Lausunnon pyytämiseen liittyviä näkökohtia ja uusi lausuntopyyntölomake           

4/81

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.1.–31.3.1981 väliseltä ajalta                  

5/81

Sairaanhoidosta ja kuntouttamisesta aiheutuneet matkakulut ja muut niihin liittyvät kustannukset

6/81

Pysyvästi laitoshoidossa olevien potilaiden hoitomaksut

7/81

Jatkuvien korvausten ennakkokorotus 1.7.1981 alkaen

8/81

Maataloustöiden vuosityöansionormit

9/81

Lastaustöiden vuosityöansionormit

10/81

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.4.–30.6.1981 väliseltä ajalta

11/81

Lesken perhe-eläkkeen määrittäminen hänen siirtyessä eläkkeelle

12/81

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.7.–30.9.1981 väliseltä ajalta

13/81

Jatkuvien korvausten indeksikorotus vuonna 1982

14/81

Asunnon muutostöiden korvaaminen

15/81

Liikennevakuutuslain nojalla suoritettaviin korvauksiin yhteen sovitettava kansaneläkelain mukainen lapsen hoitotuki 1.7.1981 alkaen

16/81

Maatalousyrittäjän vuotuinen hehtaaritulo

17/81

Kivun ja säryn korvausnormit 1.1.1982 alkaen

18/81

Perhe-eläkkeen, pysyvän vian ja haitan sekä kosmeettisen haitan uudet korvausperusteet ja markkamääräiset normit 1.1.1982 alkaen

19/81

1982

Haittaluokitus ja haittaluokkataulukko

1/82

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.1982 tai sen jälkeen sattuneissa liikennevahingoissa

2/82

Avuttomuus- ja vaatelisät 3/82

3/82

Linja-autojen siirtokustannusten uudet korvausperusteet 1.1.1982 ja sen jälkeen sattuvissa liikennevahingoissa

4/82

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.10.–31.12.1981 väliseltä ajalta

5/82

Luontoisetujen raha-arvojen laskuperusteet 1982

6/82

Yleissairaaloiden hoitopäivämaksut III luokassa

7/82

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki

8/82

Vuoteen sisältyvien työtuntien määrä

9/82

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.1.–31.3.1982 väliseltä ajalta

10/82

Sairaanhoidosta ja kuntouttamisesta aiheutuneet matkakulut ja muut niihin liittyvät kustannukset

11/82

Pysyvän vian ja haitan markkamääräiset taulustot

12/82

Jatkuvien korvausten ennakkokorotus 1.7.1982 alkaen

13/82

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.4.–30.6.1982 väliseltä ajalta

14/82

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.7.–30.9.1982 väliseltä ajalta

15/82

Jatkuvien korvausten indeksikorotus vuonna 1983

16/82

Asiantuntijalääkärin lausunnot

17/82

Avuttomuus- ja vaatelisät

18/82

Pysyvän kosmeettisen haitan korvausnormit 1.1.1983 alkaen

19/82

Pysyvän vian ja haitan korvausnormit 1.1.1983 alkaen

20/82

Kivun ja säryn korvausnormit 1.1.1983 alkaen

21/82

Maatalousyrittäjän arvioitu vuosityötulo 1.1.1983 alkaen 22/82

22/82

1983

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.1983 tai sen jälkeen sattuneissa liikennevahingoissa

1/83

Linja-autojen siirtokustannusten uudet korvausperusteet 1.1.1983 tai sen jälkeen sattuneissa liikennevahingoissa

2/83

Kansaneläkelain muutos

3/83

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.10.–31.12.1982 väliseltä ajalta

4/83

Yleissairaaloiden hoitopäivämaksut III luokassa

5/83

Luontoisetujen raha-arvojen laskuperusteet 1983

6/83

KKO:n tuomio; liikennevahinkolautakunnan suosituksien käyttäminen

7/83

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.1.–31.3.1983 väliseltä ajalta

8/83

Sairaanhoidosta ja kuntouttamisesta aiheutuneet matkakulut ja muut niihin liittyvät kustannukset

9/83

Jatkuvien korvausten ennakkokorotus 1.7.1983 alkaen

10/83

Yleissairaaloiden hoitopäivämaksut III luokassa

11/83

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.4.–30.6.1983 väliseltä ajalta

12/83

KKO:n ratkaisu myötävaikutusalennuksesta kivun ja säryn korvauksessa

13/83

Asunnon muutostyöt

14/83

Ennakkojen ja maksettujen korvausten huomioon ottaminen pysyvän vian ja haitan, kivun ja säryn sekä pysyvän kosmeettisen haitan korvauksissa

15/83

Kansaneläkelain mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen lapsikorotuksen vähentäminen liikennevakuutuksen työkyvyttömyyseläkkeestä

16/83

Liikennevahingonkorvaus ja eräät sosiaalivakuutusetuudet

17/83

Hautakiven korvausperusteet

18/83

Vuosityöansiota koskevat lausuntopyynnöt

19/83

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.7.–30.9.1983 väliseltä ajalta

20/83

Jatkuvien korvausten indeksikorotus vuonna 1984

21/83

Avuttomuus- ja vaatelisä

22/83

Vaurioituneen henkilö- tai pakettiauton seisonta-aikana ilman kuljettajaa tilalle vuokratun auton vuokrauksesta johtuvien kustannusten korvaaminen

23/83

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.1984 tai sen jälkeen sattuneissa liikennevahingoissa

24/83

Linja-autojen siirtokustannusten uudet korvausperusteet 1.1.1984 tai sen jälkeen sattuneissa liikennevahingoissa

25/83

Pysyvän vian ja haitan korvausnormit 1.1.1984 alkaen

26/83

Kivun ja säryn korvausnormit 1.1.1984 alkaen

27/83

Pysyvän kosmeettisen haitan korvausnormit 1.1.1984 alkaen

28/83

Maatalousyrittäjän vuotuinen hehtaaritulo

29/83

1984

Luontoisetujen raha-arvojen laskuperusteet 1984

1/84

Pysyvästi laitoshoidossa olevien potilaiden hoitopäivämaksut 1.1.1984 alkaen

2/84

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.10.–31.12.1983 väliseltä ajalta

3/84

Luettelo liikennevahinkolautakunnan kiertokirjeistä 1966–1983 väliseltä ajalta

4/84

Laki eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja laki työntekijäin eläkelain 9 §:n 2 momentin kumoamisesta

5/84

Korkeimman oikeuden tuomio n:o 2456/15.11.1983 kipua ja särkyä koskevassa asiassa

6/84

Asiantuntijalausunto ulkomaisen vakuutuslaitoksen regressioikeudesta

7/84

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 47 §:n kumoaminen

8/84

Matkakulujen ja muiden matkaan liittyvien kustannusten korvaaminen

9/84

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.1.–31.3.1984 väliseltä ajalta

10/84

Varusmiesten päivärahat 1953–1984

11/84

Jatkuvien korvausten ennakkokorotus 1.7.1984 alkaen

12/84

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.4.–30.6.1984 väliseltä ajalta

13/84

Asiantuntijalausunto liikennevahingossa vammautumisesta aiheutuneiden koulukuljetusten lisäkustannusten korvaamisesta liikennevakuutuksesta sekä kunnan regressioikeudesta liikennevakuutukseen yleensä

14/84

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.7.–30.9.1984 väliseltä ajalta

15/84

Jatkuvien korvausten indeksikorotus vuonna 1985

16/84

Avuttomuus- ja vaatelisä

17/84

Pysyvän vian ja haitan korvausnormit 1.1.1985 alkaen

18/84

Kivun ja säryn korvausnormit 1.1.1985 alkaen

19/84

Pysyvän kosmeettisen haitan korvausnormit 1.1.1985 alkaen

20/84

Maatalousyrittäjän vuotuinen hehtaaritulo

21/84

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.1985 jälkeen alkaneissa seisonta-ajoissa

22/84

Linja-autojen siirtokustannusten uudet korvausperusteet 1.1.1985 alkaen

23/84

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta

24/84

Luontoisetujen raha-arvojen laskuperusteet 1985

25/84

1985

Liikennevakuutuslain muutos

1/85

Yleissairaaloiden hoitopäivämaksut III luokassa

2/85

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.10.–31.12.1984 väliseltä ajalta

3/85

Liikennevakuutuskorvausten viivästyskorkoa ja korvausten korotusta koskevat säännökset

4/85

Matkakulujen ja muiden matkaan liittyvien kustannusten korvaaminen

5/85

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.1.–31.3.1985 väliseltä ajalta

6/85

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.4.–30.6.1985 väliseltä ajalta

7/85

Hautauskulujen ja muiden hautaamiseen liittyvien kustannusten korvaaminen liikennevakuutuksesta

8/85

Jatkuvien korvausten indeksikorotus vuonna 1986

9/85

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.7.–30.9.1985 väliseltä ajalta

10/85

Yleissairaaloiden hoitopäivämaksut III luokassa

11/85

Avuttomuus- ja vaatelisä

12/85

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta

13/85

Kivun ja säryn korvausnormit 1.1.1986 alkaen

14/85

Pysyvän kosmeettisen haitan korvausnormit 1.1.1986 alkaen

15/85

Kivun ja säryn sekä pysyvän kosmeettisen haitan luokan merkitseminen

16/85

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.1986 jälkeen alkaneissa seisonta-ajoissa

17/85

Linja-autojen siirtokustannusten uudet korvausperusteet 1.1.1986 alkaen

18/85

Perhe-eläkkeen alkamisaika

19/85

Pysyvän vian ja haitan korvausnormit 1.1.1986 alkaen

20/85

Pysyvää kosmeettista haittaa koskevat lausunnot vuonna 1984

21/85

Maatalousyrittäjän vuosityöansio

22/85

1986

Luontoisetujen raha-arvojen laskuperusteet 1986

1/86

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.10.–31.12.1985 väliseltä ajalta

2/86

Leasing-autojen sijaan vuokratun ajoneuvon vuokrauskustannusten korvaaminen

3/86

Kansaneläkelain mukaisen lisäosan vähentäminen liikennevakuutuslain mukaisesta ansionmenetyskorvauksesta

4/86

Asevelvollisuusajan korvaus

5/86

Matkakulujen ja muiden matkaan liittyvien kustannusten korvaaminen

6/86

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.1.–31.3.1986 väliseltä ajalta

7/86

Lausunnon pyytäminen liikennevahinkolautakunnalta

8/86

Myötävaikutusalennuksen laskeminen henkilövahinkokorvauksissa yhteenajotapauksissa

9/86

Asevelvollisuusajan päiväraha

10/86

Pysyvää kosmeettista haittaa koskevat lausunnot vuonna 1985

11/86

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.4.–30.6.1986 väliseltä ajalta

12/86

Puutarha- ja puistopuiden, pensaiden sekä muun koristekasvillisuuden vaurioitumisesta suoritettava liikennevakuutuskorvaus

13/86

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.7.–30.9.1986 väliseltä ajalta

14/86

Jatkuvien korvausten indeksikorotus vuonna 1987

15/86

Avuttomuus- ja vaatelisät 1987

16/86

Kivun ja säryn korvausnormit 1987

17/86

Pysyvän vian ja haitan korvausnormit 1987

18/86

Pysyvän kosmeettisen haitan korvausnormit 1987

19/86

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.1987 jälkeen alkaneissa seisonta-ajoissa

20/86

Linja-autojen siirtokustannusten uudet korvausperusteet 1.1.1987 alkaen

21/86

Liikennevakuutusyhtiöiden yhteisvastuu liikennevahingoissa

22/86

Luontoisetujen raha-arvojen laskuperusteet 1987

23/86

1987

Lausuntopyyntölomakkeen kopiot

1/87

Yleissairaaloiden hoitopäivämaksut III luokassa

2/87

Pysyvästi laitoshoidossa olevan potilaan hoitomaksu

3/87

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tapaturmavakuutuslain 18 a §:ssä tarkoitetusta haittaluokituksesta

4/87

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.10.–31.12.1986 väliseltä ajalta

5/87

Tapaturmaviraston eräiden tehtävien siirtyminen valtiokonttorille

6/87

Matkakulujen ja muiden matkaan liittyvien kustannusten korvaaminen

7/87

Viivästyskoron suoritusvelvollisuudesta liikennevakuutuskorvauksille

8/87

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.1.–31.3.1987 väliseltä ajalta

9/87

Korvauksen määrittely tapauksissa, joissa liikennevahingon seurauksena jää pysyvän kosmeettisen haitan aiheuttavia arpia mutta ei toiminnallista haittaa

10/87

Pysyvästi laitoshoidossa olevan potilaan hoitopäivämaksu sen ollessa alempi kuin yleissairaaloiden alin III luokan hoitopäivämaksu

11/87

Avoliitto-perhe-eläke liikennevakuutuksessa

12/87

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.4.–30.6.1987 väliseltä ajalta

13/87

Asevelvollisuusajan päiväraha

14/87

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.7.–30.9.1987 väliseltä ajalta

15/87

Jatkuvien korvausten indeksikorotus vuonna 1988

16/87

Kivun ja säryn korvausnormit 1988

17/87

Pysyvän vian ja haitan korvausnormit 1988

18/87

Pysyvän kosmeettisen haitan korvausnormit 1988

19/87

Avuttomuus- ja vaatelisät 1988

20/87

Ajoneuvon omistajan toiselle omistamalleen ajoneuvolle aiheuttaman liikennevahingon korvaaminen

21/87

Liikennevakuutuksen voimassaolo liukkaan kelin harjoitusradoilla

22/87

Luontoisetujen raha-arvojen laskuperusteet 1988

23/87

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.1988 alkaen

24/87

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.1988 alkaen

25/87

Vuosityöansion määrittämiseen liittyviä ohjeita

26/87

1988

Yleissairaaloiden hoitopäivämaksut III luokassa

1/88

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta

2/88

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.10.–31.12.1987 väliseltä ajalta

3/88

Matkakulujen ja muiden matkaan liittyvien kustannusten korvaaminen

4/88

Ulkomaisen vakuutuslaitoksen regressioikeus suomalaiseen liikennevakuutukseen, kun Suomen ja ulkomaan välillä on sosiaaliturvasopimus

5/88

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.1.–31.3.1988 väliseltä ajalta

6/88

Liikennevahinkolautakunnalle tehtävät uudet esitykset

7/88

Kansaneläkelaitoksen maksamien hoito- ja vammaistuen vaikutus liikennevakuutuksen korvauksiin

8/88

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.4.–30.6.1988 väliseltä ajalta

9/88

Vuosityöansio työttömyystilanteessa

10/88

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.7.–30.9.1988 väliseltä ajalta

11/88

Maatalousyrittäjän vuosityöansio eläkeiässä

12/88

Kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 3 a §:n muuttaminen

13/88

Ennakkojen ja maksettujen korvausten huomioon ottaminen pysyvää vikaa ja haittaa, kipua ja särkyä sekä pysyvää kosmeettista haittaa koskevissa liikennevahinkolautakunnan lausunnoissa

14/88

Pysyvän vian ja haitan korvaus jatkuvana 20. haittaluokassa

15/88

Liikennevahinkolautakunnalta pyydettävät lausunnot

16/88

Jatkuvien korvausten indeksikorotus vuonna 1989

17/88

Pysyvän vian ja haitan korvausnormit 1.1.1989 alkaen

18/88

Pysyvän kosmeettisen haitan korvausnormit 1.1.1989 alkaen

19/88

Kivun ja säryn korvausnormit 1.1.1989 alkaen

20/88

Yleissairaaloiden hoitopäivämaksut III luokassa

21/88

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta

22/88

Tuhoutuneen puutarha- ja puistopuun korvaaminen

23/88

Luontoisetujen raha-arvojen laskuperusteet 1989

24/88

Laki liikennevakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

25/88

Liikennevakuutuksen hoitotuki

26/88

Vaatelisä 1.1.1989 alkaen

27/88

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.1989 alkaen

28/88

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.1989 alkaen

29/88

1989

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.10.–31.12.1988 väliseltä ajalta

1/89

Matkakulujen ja muiden matkaan liittyvien kustannusten korvaaminen

2/89

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.1.–31.3.1989 väliseltä ajalta

3/89

Asevelvollisuusajan päiväraha

4/89

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.4.–30.6.1989 väliseltä ajalta

5/89

Pysyvän vian ja haitan, kivun ja säryn sekä pysyvän kosmeettisen haitan korvausten pyöristys

6/89

Lausunnon pyytäminen liikennevahinkolautakunnalta

7/89

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.7.–30.9.1989 väliseltä ajalta

8/89

Jatkuvien korvausten indeksikorotus vuonna 1990

9/89

Pysyvän vian ja haitan korvausnormit 1.1.1990 alkaen

10/89

Pysyvän kosmeettisen haitan korvausnormit 1.1.1990 alkaen

11/89

Kivun ja säryn korvausnormit 1.1.1990 alkaen

12/89

Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.1990 alkaen

13/89

Luontoisetujen raha-arvojen laskuperusteet 1990

14/89

Määräaikainen perhe-eläke

15/89

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta

16/89

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.1990 alkaen

17/89

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.1990 alkaen

18/89

Yleissairaaloiden hoitopäivämaksut III luokassa

19/89

1990

Vainajan ja eloonjääneen puolison yhteisessä kodissa hoidettavana olleen lapsen oikeus perhe-eläkkeeseen

1/90

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.10.–31.12.1989

2/90

Matkakulujen ja muiden matkaan liittyvien kustannusten korvaaminen

3/90

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.1.–31.3.1990

4/90

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.4.–30.6.1990

5/90

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.7.–30.9.1990

6/90

Jatkuvien korvausten indeksikorotus vuonna 1991

7/90

Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.1991 alkaen

8/90

Kivun ja säryn korvausnormit 1.1.1991 alkaen

9/90

Pysyvän vian ja haitan korvausnormit 1.1.1991 alkaen

10/90

Pysyvän kosmeettisen haitan korvausnormit 1.1.1991 alkaen

11/90

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta

12/90

Perhe-eläkelain muutosten vaikutus liikennevakuutuslain perhe-eläke-etuuksiin ja kansaneläkelain muutos hautausavustuksesta

13/90

Ohje sijaisauton kustannusten korvaamisesta ja käyttötarveselvityslomake

14/90

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.1991 alkaen

15/90

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.1991 alkaen

16/90

Ohjeita liikenne- ja potilasvahinkojen välisen vastuun selvittämiseksi

17/90

1991

Matkakulujen ja muiden matkaan liittyvien kustannusten korvaaminen

1/91

Luontoisetujen ja raha-arvojen laskuperusteet 1991

2/91

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.10.–31.12.1990

3/91

Erikoissairaanhoitolain mukaiset hoitopäivämaksut

4/91

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.4.–30.6.1991

5/91

Asevelvollisuusajan päiväraha

6/91

Kuntoutustarpeen selvittäminen ennen pysyvän eläkkeen myöntämistä

7/91

Jatkuvien korvausten indeksikorotus vuonna 1992

8/91

Pysyvän vian ja haitan korvausnormit 1.1.1992 alkaen

9/91

Kivun ja säryn korvausnormit 1.1.1992 alkaen

10/91

Pysyvän kosmeettisen haitan korvausnormit 1.1.1992 alkaen

11/91

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.7.–30.9.1991

12/91

Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.1992 alkaen

13/91

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.1992 alkaen

14/91

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.1992 alkaen

15/91

Alaraajan lyhentymän ja ryhtivirheen huomioon ottaminen pysyvän kosmeettisen haitan korvausperusteena

16/91

1992

Luontoisetujen raha-arvojen laskuperusteet 1992

1/92

Matkakulujen ja muiden matkaan liittyvien kustannusten korvaaminen

2/92

Erikoissairaanhoitolain mukaiset hoitopäivämaksut

3/92

Terveyskeskuksessa perittävät maksut ja korvaukset

4/92

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.10.–31.12.1991

5/92

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.1.–30.6.1992

6/92

Pysyvän vian ja haitan korvaus yli 75-vuotiaille

7/92

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1993

tiedoksi

Pysyvän vian ja haitan, kivun ja säryn sekä pysyvän kosmeettisen haitan korvausnormit 1.1.1993 alkaen

8/92

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta

9/92

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.1993 alkaen

10/92

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.1993 alkaen

11/92

Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.1993 alkaen

12/92

Jatkuvien korvausten indeksikorotus vuonna 1993

13/92

Ohje avoliiton ja avioeron vireillä olon vaikutuksesta liikennevakuutuksen perhe-eläkkeeseen

14/92

1993

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.7.–31.12.1992

1/93

Rautatiekaluston seisonta-ajan korvaukset 1.1.1993 alkaen

2/93

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1993

3/93

Matkakulujen ja muiden matkaan liittyvien kustannusten korvaaminen

4/93

Työntekijäin työeläkemaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 1993

5/93

Luontoisetujen raha-arvojen laskuperusteet 1993

6/93

Asevelvollisuusajan päiväraha

7/93

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.1.–30.6.1993

8/93

Pysyvän vian ja haitan, kivun ja säryn sekä pysyvän kosmeettisen haitan korvausnormit 1.1.1994 alkaen

9/93

Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.1994 alkaen

10/93

Jatkuvien korvausten indeksikorotus vuonna 1994

11/93

Työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 1994

12/93

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.1994 alkaen

13/93

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.1994 alkaen

14/93

1994

Rautatiekaluston seisonta-ajan korvaukset 1.1.1994 alkaen

1/94

Matkakulujen ja muiden matkaan liittyvien kustannusten korvaaminen

2/94

Luontoisetujen raha-arvojen laskuperusteet 1994

3/94

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.7.–31.12.1993

4/94

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.1.–31.3.1994

5/94

Myötävaikutusalennus rattijuopumustapauksissa

6/94

Jatkuvien korvausten indeksikorotus vuonna 1995

7/94

Pysyvän vian ja haitan korvausnormit 1.1.1995 alkaen

8/94

Kivun ja säryn korvausnormit 1.1.1995 alkaen

9/94

Pysyvän kosmeettisen haitan korvausnormit 1.1.1995 alkaen

10/94

Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.1995 alkaen

11/94

Työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 1995

12/94

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.1995 alkaen

13/94

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.1995 alkaen

14/94

1995

Luontoisetujen raha-arvojen laskuperusteet 1995

1/95

Matkakulujen ja muiden matkaan liittyvien kustannusten korvaaminen

2/95

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.4.–3.12.1994

3/95

Liikennevakuutuksesta suoritettavan korvauksen korotus 1.5.1995 alkaen

4/95

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.1.–30.6.1995

5/95

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.1996 alkaen

6/95

Pysyvän vian ja haitan korvausnormit 1.1.1996 alkaen

7/95

Pysyvän kosmeettisen haitan korvausnormit 1.1.1996 alkaen

8/95

Kivun ja säryn korvausnormit 1.1.1996 alkaen

9/95

Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.1996 alkaen

10/95

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.1996 alkaen

11/95

Työntekijäin eläkelain 9 §:n muutos ja jatkuvien korvausten indeksikorotus vuonna 1996

12/95

Jatkuvien korvausten indeksikorotus vuonna 1996

13/95

Kansaneläkejärjestelmän uudistamisen vaikutus liikennevakuutuksesta suoritettavaan työkyvyttömyyseläkkeeseen

14/95

Suomen Pankin vahvistama viitekorko

15/95

1996

Luontoisetujen raha-arvojen laskuperusteet 1996

1/96

Matkakulujen ja muiden matkaan liittyvien kustannusten korvaaminen

2/96

Työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 1996

3/96

Kansaneläkkeen vähentäminen liikennevakuutuksesta suoritettavissa eläkkeissä

4/96

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.1.–30.6.1996

5/96

Jatkuvien korvausten indeksikorotus vuonna 1997

6/96

Pysyvän vian ja haitan korvausnormit 1.1.1997 alkaen

7/96

Pysyvän kosmeettisen haitan korvausnormit 1.1.1997 alkaen

8/96

Kivun ja säryn korvausnormit 1.1.1997 alkaen

9/96

Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.1997 alkaen

10/96

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.1997 alkaen

11/96

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.1997 alkaen

12/96

Eläkeikäisen indeksin käyttäminen vuonna 1997

13/96

Suomen Pankin vahvistama viitekorko

14/96

1997

Luontoisetujen raha-arvojen laskuperusteet 1997

1/97

Työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 1997

2/97

Matkakulujen ja muiden matkaan liittyvien kustannusten korvaaminen

3/97

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.7.–31.12.1996

4/97

Jatkuvien korvausten indeksikorotus vuonna 1998

5/97

Pysyvän kosmeettisen haitan korvausnormit 1.1.1998 alkaen

6/97

Kivun ja säryn korvausnormit 1.1.1998 alkaen

7/97

Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.1998 alkaen

8/97

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.1998 alkaen

9/97

Luontoisetujen raha-arvojen laskuperusteet 1998

10/97

Matkakulujen ja muiden matkaan liittyvien kustannuksien korvaaminen

11/97

Pysyvän vian ja haitan korvausnormit 1.1.1998 alkaen

12/97

1998

Suomen Pankin vahvistama viitekorko

1/98

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.1998 alkaen

2/98

Työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 1998

3/98

Jatkuvien korvausten indeksikorotus vuonna 1999

4/98

Kivun ja säryn korvausnormit 1.1.1999 alkaen

5/98

Pysyvän kosmeettisen haitan korvausnormit 1.1.1999 alkaen

6/98

Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.1999 alkaen

7/98

Työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 1999

8/98

Suomen Pankin vahvistama viitekorko

9/98

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.1999 alkaen

10/98

Pysyvän vian ja haitan korvausnormit 1.1.1999 alkaen

11/98

Kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttaminen 1.1.1999 alkaen

12/98

1999

Luontoisetujen raha-arvojen laskuperusteet 1999

1/99

Matkakulujen ja muiden matkaan liittyvien kustannuksien korvaaminen

2/99

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.1999 alkaen

3/99

Liikevahinkolautakunnan lausunnot 1.1. – 31.12.1998

4/99

Vahingonkärsineen kuuleminen korvaustoiminnassa

5/99

Laki vahingonkorvauslain muuttamisesta

6/99

Asevelvollisille suoritettavat päivärahat, varusrahat, korvaukset ja lisät

7/99

Korvauksen korotuksen verotus

8/99

Jatkuvien korvausten indeksikorotus vuonna 2000

9/99

Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.2000 alkaen

10/99

Kivun ja säryn korvausnormit 1.1.2000 alkaen

11/99

Pysyvän kosmeettisen haitan korvausnormit 1.1.2000 alkaen

12/99

Pysyvän vian ja haitan korvausnormit 1.1.2000 alkaen

13/99

Pysyvän vian ja haitan korvaus jatkuvana 20. haittaluokassa

14/99

Luontoisetujen raha-arvojen laskuperusteet 2000

15/99

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin johdosta 1.1.2000 alkaen

16/99

Valtiovarainministeriön ilmoitus vahvistetusta viitekorosta ja viivästyskorosta

17/99

Matkakulujen ja muiden matkaan liittyvien kustannuksien korvaaminen

18/99

2000

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.2000 alkaen

1/00

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.2000 alkaen

2/00

Työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 2000

3/00

Rautatiekaluston seisonta-ajan korvaukset 1.1.2000 alkaen

4/00

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.1. – 31.12.1999

5/00

Liikennevahinkolautakunnan normien ja markkamäärien muuntaminen euroiksi

6/00

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan potilaan hoitomaksu

7/00

Asevelvollisille suoritettavat päivärahat, varusrahat ja vastuu- ja vaararahat

8/00

Liikenneministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista

9/00

Lähiomaiselle suoritettava korvaus henkisestä kärsimyksestä

10/00

Jatkuvien korvausten indeksikorotus vuonna 2001

11/00

Kivun ja säryn korvausnormit 1.1.2001 alkaen

12/00

Pysyvän kosmeettisen haitan korvausnormit 1.1.2001 alkaen

13/00

Pysyvän vian ja haitan korvausnormit 1.1.2001 alkaen

14/00

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.2001 alkaen

15/00

Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.2001 alkaen

16/00

Luontoisetujen raha-arvojen laskuperusteet 2001

17/00

Matkakulujen ja muiden matkaan liittyvien kustannusten korvaaminen

18/00

Valtiovarainministeriön ilmoitus vahvistetusta viitekorosta ja viivästyskorosta

19/00

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.2001 alkaen

20/00

Pysyvän vian ja haitan ammatti- ja harrastuskerroin

21/00

Liikennevahinkolautakunnan tiedotuskäytäntö muuttuu 1.1.2001 alkaen

22/00

2001

Työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 2001

1/01

Kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain (1491/1995) voimaantulosäännösten muuttaminen alkaen 1.1.2001

2/01

Markkamäärien muuntaminen euroiksi eräissä tilanteissa

3/01

Liikennevahinkolautakunnan lausunnot 1.1. – 31.12.2000

4/01

Kivun ja säryn korvausnormit 1.1.2002 alkaen

5/01

Pysyvän kosmeettisen haitan korvausnormit 1.1.2002 alkaen

6/01

Pysyvän vian ja haitan korvausnormit 1.1.2002 alkaen

7/01

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.2002 alkaen

8/01

Perhe-eläke eräissä tapauksissa

9/01

Jatkuvien korvausten indeksikorotus vuonna 2002

10/01

Lapsen hoitotuen yhteensovittaminen liikennevakuutuksen hoitotuen kanssa

11/01

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.2002 alkaen

12/01

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta

13/01

Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.2002 alkaen

14/01

Valtiovarainministeriön ilmoitus vahvistetusta viitekorosta ja viivästyskorosta

15/01

Matkakulujen ja muiden matkaan liittyvien kustannusten korvaaminen

16/01

Luontoisetujen raha-arvojen laskuperusteet 2002

17/01

Työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetys- korvauksissa vuonna 2002

18/01

2002

Laki korkolain muuttamisesta

1/02

Suomen pankin ilmoitus vahvistetusta viitekorosta ja viivästyskorosta

2/02

Laki liikennevakuutuslain 7 §:n muuttamisesta

3/02

Pysyvän kosmeettisen haitan korvauksen ikävähennys

4/02

Jatkuvien korvausten indeksikorotus vuonna 2003

5/02

Kivun ja säryn korvausnormit 1.1.2003 alkaen

6/02

Pysyvän kosmeettisen haitan korvausnormit 1.1.2003 alkaen

7/02

Pysyvän vian ja haitan korvausnormit 1.1.2003 alkaen

8/02

Matkakulujen ja muiden matkaan liittyvien kustannusten korvaaminen

9/02

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.2003 alkaen

10/02

Luontoisetujen raha-arvojen laskuperusteet 2002

11/02

2003

Soveltamisohjeet

Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.2.2003 alkaen

1/03

Seisonta-ajan korvaukset 1.2.2003 alkaen

2/03

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan potilaan hoitomaksu 1.4.2003 alkaen

3/03

Pysyvän vian ja haitan korvausnormit 1.1.2004 alkaen

4/03

Pysyvän vian ja haitan korvaaminen eräissä asioissa

5/03

Kivun ja säryn korvausnormit 1.1.2004 alkaen

6/03

Pysyvän kosmeettisen haitan korvausnormit 1.1.2004 alkaen

7/03

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.2004 alkaen

8/03

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.2004 alkaen

9/03

Liikennevakuutuksen hoitotuki palvelutaloasumistapauksissa

10/03

Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.2004 alkaen

11/03

Sijaisauton kustannusten korvaaminen

12/03

Työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 2004

13/03

Tiedotteet

Lautakuntakäsittelyn prosessuaalisia ohjeita

1/03

Normit ja ohjeet internetissä

2/03

Liikennevakuutuksen bonusasioiden käsittely liikennevahinkolautakunnassa

3/03

Yhtiön vastine bonusmenetystä koskevissa lausuntoasioissa

4/03

 

2004

 

Soveltamisohjeet

 

Laskennallisen kuljettajan palkan vähentäminen normin mukaisesta seisonta-ajan korvauksesta ammattimaisessa liikenteessä

1/04

 

Lapsen perhe-eläke vanhempien erotilanteissa

2/04

 

Pysyvän vian ja haitan sekä pysyvän kosmeettisen haitan korvauksen suhteuttaminen vahinkoa kärsineen elinaikaan eräissä tapauksissa

3/04

 

Liikennevakuutuslain 5 §:n 4 kohdassa tarkoitettu omistajan tai kuljettajan omaisuus ja eräät yritysmuodot

4/04

 

Pysyvän kosmeettisen haitan korvausnormit 1.1.2005 alkaen

5/04

 

Pysyvän vian ja haitan korvausnormit 1.1.2005 alkaen

6/04

 

Kivun ja säryn korvausnormit 1.1.2005 alkaen

7/04

 

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.2005 alkaen

8/04

 

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.2005 alkaen

9/04

 

Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.2005 alkaen

10/04

 

Työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeen määrittely eräissä tilanteissa

11/04

 

Pysyvän vian ja haitan korvauksen määrittely eräissä tilanteissa

12/04

 

Eräiden ennakkojen käsittely lopullista korvausta maksettaessa

13/04

 

Työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 2005

14/04

 

2005

 

Soveltamisohjeet

 
 

Perhe-eläkkeen määrittämin eräissä tapauksissa

1/2005

 

Vuosityöansion määrittäminen

2/2005

 

Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.2006 alkaen

3/2005

 

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.2006 alkaen

4/2005

 

Rautatiekaluston seisonta-ajan korvaukset 1.1.2006 alkaen

5/2005

 

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.2006 alkaen

6/2005

 

Henkilövahinkojen käsittelyä koskevat soveltamisohjeet 2006

7/2005

 

Työntekijän työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 2006

8/2005

 

                                                   2006

 
 

                                             Soveltamisohjeet

 
 

Matkustajan oman menettelyn vaikutus henkilövahinkojen korvauksiin

1/2006

 

Palkkakertoimen ja indeksin käyttö eräissä tilanteissa

2/2006

 

Lesken oikeus elatuksen menetyksen korvaukseen tapauksessa jossa avioeroasia on vireillä tai avioero on tuomittu

3/2006

 

Henkilövahinkojen normikorvausten määrät 2007

4/2006

 

Linja-autojen seisonta-aikakorvaukset 1.1.2007 alkaen

5/2006

 

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.2007 alkaen

6/2006

 

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.2007 alkaen

7/2006

 

Jatkuvan korvauksen laskemisessa käytettävän vuosityöansion tarkkuus

8/2006

 

Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.2007 alkaen

9/2006

 

Työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 2007

10/2006

 

Rautatiekaluston seisonta-ajan korvaukset 1.1.2007 alkaen

11/2006

 

                                              2007

 
 

                                       Soveltamisohjeet

 
 

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.2008 alkaen

1/2007

 

Liikenteestä eristetty alue

2/2007

 

Henkilövahinkojen normikorvausten määrät 2008

3/2007

 

Kuljettajan palkan korvaaminen vuonna 2008

4/2007

 

Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.2008 alkaen

5/2007

 

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.2008 alkaen

6/2007

 

Työntekijän työeläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 2008

7/2007

 

                                                2008

 
 

                                         Soveltamisohjeet

 
 

Vuosiansiolaskelman laatiminen

1/2008

 

Henkilövahinkojen normikorvausten määrät 2009

2/2008

 

Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.2009 alkaen

3/2008

 

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.2009 alkaen

4/2008

 

Kuljettajan palkan korvaaminen vuonna 2009

5/2008

 

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.2009 alkaen

6/2008

 

Rautatiekaluston seisonta-ajan korvaukset 1.1.2009 alkaen

7/2008

 

Työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 2009

8/2008

 

                                              2009

                                        Soveltamisohjeet 

 
 

Henkilövahinkojen normikorvausten määrät 2010

1/2009

 

Helsingin Liikennelaitoksen raitiovaunujen vaunukohtaiset seisonta-ajankorvaukset 1.1.2010 alkaen

2/2009

 

Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.2010 alkaen

3/2009

 

Kuljettajan palkan korvaaminen vuonna 2010

4/2009

 

Seisonta-ajan korvaukset 1.1. 2010 alkaen

5/2009

 

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.2010 alkaen

6/2009

 

Työntekijäin työeläkevakuutusmaksun, palkansaajan päivärahamaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 2010

7/2009

 

2010

Soveltamisohjeet

 
 

Omalla autolla tehdyn matkan perusteella korvattavat matkakulut

1/10

 

Henkilövahinkojen normikorvausten määrät 2011

2/10

 

Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.2011 alkaen

3/10

 

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.2011 alkaen

4/10

 

Kuljettajan palkan korvaaminen vuonna 2011

5/10

 

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.2011 alkaen

6/10

 

Työntekijäin työeläkevakuutusmaksun, palkansaajan päivärahamaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 2011

7/10

 

2011

Soveltamisohjeet

 
 

Henkilövahinkojen normikorvausten määrät 2012

1/11

 

Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.2012 alkaen

2/11

 

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.2012 alkaen

3/11

 

Kuljettajan palkan korvaaminen vuonna 2012

4/11

 

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.2012 alkaen

5/11

 

Tarkennuksia tilapäisen haitan vammakohtaiseen luokitteluun 1.1.2012 alkaen

6/11

 

Tarkennus pysyvän kosmeettisen haitan vammakohtaiseen luokitteluun 1.1.2012 alkaen

7/11

 

Hoitotuen yhteensovittaminen eräissä tapauksissa

8/11

 

Työntekijäin työeläkevakuutusmaksun, palkansaajan päivärahamaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 2012

9/11

 

                                                2012

                                     Soveltamisohjeet

 
 

Henkilövahinkojen normikorvausten määrät 2013

1/12

 

Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.2013 alkaen

2/12

 

Työntekijäin työeläkevakuutusmaksun, palkansaajan päivärahamaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 2013

3/12

 

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.2013 alkaen

4/12

 

Kuljettajan palkan korvaaminen vuonna 2013

5/12

 

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.2013 alkaen

6/12

 

                                                2013

                                     Soveltamisohjeet

  
 

Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.2014 alkaen

1/13

 
 

Henkilövahinkojen normikorvausten määrät 2014

2/13

 
 

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.2014 alkaen

3/13

 
 

Kuljettajan palkan korvaaminen vuonna 2014

4/13

 
 

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.2014 alkaen

5/13

 
 

Työntekijäin työeläkevakuutusmaksun, palkansaajan päivärahamaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 2014

6/13

 

                                                2014

                                     Soveltamisohjeet

  

Henkilövahinkojen normikorvausten määrät 2015

1/14

 

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.2015 alkaen

2/14

 

Kuljettajan palkan korvaaminen vuonna 2015

3/14

 

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.2015 alkaen

4/14

 

Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.2015 alkaen

5/14

 

Helsingin Liikennelaitoksen raitiovaunujen vaunukohtaiset seisonta-ajankorvaukset 1.1.2015 alkaen

6/14

 

Työntekijäin työeläkevakuutusmaksun, palkansaajan päivärahamaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 2015

7/14

 

2015

Soveltamisohjeet

  

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.2016 alkaen

1/15

 

Kuljettajan palkan korvaaminen vuonna 2016

2/15

 

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.2016 alkaen

3/15

 

Työntekijäin työeläkevakuutusmaksun, palkansaajan päivärahamaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 2014 Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.2016 alkaen

4/15

 

                                      Tiedote

  

Henkilövahinkojen normikorvausten määrät 2016

1/15

 

2015

Soveltamisohjeet

 

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.2016 alkaen

1/15

Kuljettajan palkan korvaaminen vuonna 2016

2/15

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.2016 alkaen

3/15

Työntekijäin työeläkevakuutusmaksun, palkansaajan päivärahamaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 2014 Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.2016 alkaen

4/15

                                      Tiedote

 

Henkilövahinkojen normikorvausten määrät 2016

1/15

                                                2016

Soveltamisohjeet

 

Henkilövahinkojen normikorvausten määrät 2017

1/16

Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.2017 alkaen

2/16

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.2017 alkaen

3/16

Rautatiekaluston seisonta-ajan korvaukset 1.1.2017 alkaen

4/16

Työntekijäin työeläkevakuutusmaksun, palkansaajan päivärahamaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 2017

5/16

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.2017 alkaen

6/16

Kuljettajan palkan korvaaminen vuonna 2017

7/16

2017

Soveltamisohjeet

 

Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.2018 alkaen

1/17

Henkilövahinkojen normikorvausten määrät 2018

2/17

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.2018 alkaen

3/17

Kuljettajan palkan korvaaminen vuonna 2018

4/17

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.2018 alkaen

5/17

Työntekijäin työeläkevakuutusmaksun, palkansaajan päivärahamaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 2018

6/17

2018

Soveltamisohjeet

 

Henkilövahinkojen normikorvausten määrät 2019

1/18

Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.2019 alkaen

2/18

Työntekijäin työeläkevakuutusmaksun, palkansaajan päivärahamaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 2019

3/18

Seisonta-ajan korvaukset 1.1.2019 alkaen

4/18

Kuljettajan palkan korvaaminen vuonna 2019

5/18

Linja-autojen siirtokustannukset 1.1.2019 alkaen

6/18

2019

Soveltamisohjeet

 
Sähköveturi Sr3:n seisonta-ajan korvaus alkaen 1.2.20191/19
Henkilövahinkojen normikorvausten määrät 20202/19
Rautatiekaluston seisonta-ajan korvaukset 1.1.2020 alkaen3/19
Työntekijäin työeläkevakuutusmaksun, palkansaajan päivärahamaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa vuonna 20204/19
Liikennevakuutuksen hoitotuki ja vaatelisä 1.1.2020 alkaen5/19
Tiedotteet 
Seisonta-ajan korvaukset 1.1.2020 alkaen 
Kuljettajan palkan korvaaminen ja linja-auton siirtokustannukset vuonna 2020