Normit ja ohjeet 2024

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA                                     SOVELTAMISOHJE  3/2009

Liikennevahinkolautakunnan istunto 18.12.2009

LIIKENNEVAKUUTUKSEN HOITOTUKI JA VAATELISÄ 1.1.2010 ALKAEN

Liikennevahinkolautakunta on päättänyt, että liikennevakuutuksen hoitotuen ja vaatelisän osalta vuonna 2010 sovelletaan seuraavia euromääräisiä päiväkohtaisia korvausnormeja.

Liikennevahinko sattunut 1.1.2010 tai sen jälkeen

Luokka        

Hoitotuki

Vaatelisä

I

26,46

2,11

II

17,86

0,53

III

7,95

Sokealle hoitotuki:

Kahdelta ensimmäiseltä vuodelta 26,46 €/pv

ja sen jälkeen                                   13,23 €/pv