Normit ja ohjeet 2024

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA SOVELTAMISOHJE 4/2011

Liikennevahinkolautakunnan istunto 16.12.2011

KULJETTAJAN PALKAN KORVAAMINEN VUONNA 2012

Ajoneuvon käyttöhyödyn korvauksen ohella on vakiintuneesti korvattu myös hukkaan mennyt kuljettajan palkan osuus.

Kuljettajan palkkaa koskevaan korvaukseen on oikeus yrityksellä, jonka palveluksessa oleva autonkuljettaja ei voi tehdä työtään autonkuljettajana sen vuoksi, että ajoneuvo on vaurioitunut tai tuhoutunut liikennevahingon johdosta ja yritys on kuitenkin velvollinen maksamaan kuljettajalle palkkaa.

Pääsäännön mukaan vahinko on korvattava täysimääräisesti. Näin ollen tapauskohtaisen selvityksen perusteella kuljettajan palkka tulee korvata aiheutuneen vahingon määräisenä. Tässä tapauksessa työntekijälle maksetun palkan ohella korvattavaa vahinkoa ovat myös työnantajan suorittamat ns. palkan sivukulut.

Vuonna 2012 yhdessä vuorossa käytetyn ajoneuvon kuljettajan palkkaa koskeva normikorvaus päivää kohti on 153,92€. Jos seisonta-aika ajoittuu kahdelle kalenterivuodelle, sovelletaan kuhunkin seisontapäivään kyseisenä päivänä voimassa ollutta korvausnormia.

Kuljettajan palkka korvataan ajoneuvon vuorokautisen käyttöajan mukaan joko yksin- tai kaksinkertaisena.

Kuljettajan palkkaa koskeva korvausnormi soveltuu riittävällä tarkkuudella myös kouluauton osalta liikenneopettajan palkkakulujen korvaamiseen.