Normer och instruktioner 2024

Invaliditetsklassificering skadorna som har hänt före 1.1.2010

Invaliditetsklassificering skadorna som har hänt 1.1.2010-31.12.2015

Invaliditetsklassificering skadorna som har hänt efter 1.1.2016