Soveltamisohjeet

SOVELTAMISOHJE 2/2013

TILAPÄISEN HAITAN, PYSYVÄN HAITAN SEKÄ PYSYVÄN KOSMEETTISEN HAITAN KORVAUSNORMIT 1.1.2014 ALKAEN

Tilapäinen haitta

Fyysisen vammat

vähäiset henkilövahingot (1)

ei korvausta

lievät vammat (2)

200 - 1 200 €

lievää vaikeammat vammat (3)

1 200 - 3 800 €

vaikeat vammat (4)

3 800 - 9 000 €

hyvin vaikeat vammat (5)

9 000 - 20 800 €

poikkeuksellisen vaikeat vammat (6)

20 800 € -

Psyykkiset vammat

lievää vähäisempi psyykkinen haitta

100 - 500 €

lievä psyykkinen haitta

500 - 3 800 €

vaikea psyykkinen haitta

3 800 - 9 000 €

Pysyvä haitta

Haittaluokka

Nuoren henkilön korvausasteikko (alle 18-vuotias)

Perusasteikko

 (18-vuotias)

20

53 250 €

106 500 €

19

47 215 €

94 430 €

18

41 535 €

83 070 €

17

36 210 €

72 420 €

16

31 240 €

62 480 €

15

26 625 €

53 250 €

14

24 850 €

49 700 €

13

23 075 €

46 150 €

12

21 300 €

42 600 €

11

19 525 €

39 050 €

10

17 750 €

35 500 €

9

15 975 €

31 950 €

8

14 200 €

28 400 €

7

12 425 €

24 850 €

6

10 650 €

21 300 €

5

8 875 €

17 750 €

4

7 100 €

14 200 €

3

5 325 €

10 650 €

2

3 550

7 100 €

1

1 775 €

3 550 €

Pysyvän kosmeettinen haitta

lievä kosmeettinen haitta (1)

800 - 2 200 €

lievää suurempi kosmeettinen haitta (2)

2 200 - 6 000 €

huomattava kosmeettinen haitta (3)

6 000 - 12 000 €

hyvin huomattava kosmeettinen haitta (4)

12 000 - 23 900 €

poikkeuksellisen huomattava kosmeettinen haitta (5)

23 900 € -