Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN

TILLÄMPNINGSANVISNING  1/2013

VÅRDBIDRAG OCH KLÄDBIDRAG INOM TRAFIKFÖRSÄKRINGEN FRÅN 1.1.2014

Trafikskadenämnden har beslutat att följande ersättningsnormer under år 2014 skall tillämpas för vårdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen:

Trafikskada som inträffat 1.1.2014 eller senare

Klass

Vårdbidrag

Klädbidrag

I

28,96 € / dag

2,31 € / dag

II

19,55 € / dag

0,58 € / dag

III

8,70 € / dag

Vårdbidrag åt blind:

För de två första åren      28,96 € / dag och

därefter                              14,48 € / dag