Soveltamisohjeet

SOVELTAMISOHJE 1/2014

TILAPÄISEN HAITAN, PYSYVÄN HAITAN SEKÄ PYSYVÄN KOSMEETTISEN HAITAN KORVAUSNORMIT 1.1.2015 ALKAEN

Tilapäinen haitta

Fyysiset vammat

vähäiset henkilövahingot (1)

ei korvausta

lievät vammat (2)

200 - 1 200 €

lievää vaikeammat vammat (3)

1 200 - 3 800 €

vaikeat vammat (4)

3 800 - 9 000 €

hyvin vaikeat vammat (5)

9 000 - 20 900 €

poikkeuksellisen vaikeat vammat (6)

20 900 € -

Psyykkiset vammat

lievää vähäisempi psyykkinen haitta

100 - 500 €

lievä psyykkinen haitta

500 - 3 800 €

vaikea psyykkinen haitta

3 800 - 9 000 €

Pysyvä haitta

Haittaluokka

Nuoren henkilön korvausasteikko (alle 18-vuotias)

Perusasteikko

 (18-vuotias)

20

53 400 €

106 800 €

19

47 348 €

94 696 €

18

41 652 €

83 304 €

17

36 312 €

72 624 €

16

31 328 €

62 656 €

15

26 700 €

53 400 €

14

24 920 €

49 840 €

13

23 140 €

46 280 €

12

21 360 €

42 720 €

11

19 580 €

39 160 €

10

17 800 €

35 600 €

9

16 020 €

32 040 €

8

14 240 €

28 480 €

7

12 460 €

24 920 €

6

10 680 €

21 360 €

5

8 900 €

17 800 €

4

7 120 €

14 240 €

3

5 340 €

10 680 €

2

3 560

7 120 €

1

1 780 €

3 560 €

Pysyvä kosmeettinen haitta

lievä kosmeettinen haitta (1)

800 - 2 200 €

lievää suurempi kosmeettinen haitta (2)

2 200 - 6 000 €

huomattava kosmeettinen haitta (3)

6 000 - 12 000 €

hyvin huomattava kosmeettinen haitta (4)

12 000 - 24 000 €

poikkeuksellisen huomattava kosmeettinen haitta (5)

24 000 € -