Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN

TILLÄMPNINGSANVISNING 1/2014

ERSÄTTNINGSNORMER FÖR TILLFÄLLIGT MEN, BESTÅENDE MEN OCH BESTÅENDE KOSMETISKT MEN FR.O.M. 1.1.2015

Tillfälligt men

Fysiska skador

obetydliga personskador (1)

ingen ersättning

lindriga skador (2)

200 - 1 200 €

skador som är svårare än lindriga skador (3)

1 200 - 3 800 €

svåra skador (4)

3 800 - 9 000 €

mycket svåra skador (5)

9 000 - 20 900 €

exceptionellt svåra skador (6)

20 900 € -

Psykiska skador

psykiskt men som är obetydligare än lindrigt men

100 - 500 €

lindrigt psykiskt men

500 - 3 800 €

svårt psykiskt men

3 800 - 9 000 €

Bestående men

Invaliditetsklass

Ersättning till ung person (under 18 år)

Grundersättning

(18 år fyllda)

20

53 400 €

106 800 €

19

47 348 €

94 696 €

18

41 652 €

83 304 €

17

36 312 €

72 624 €

16

31 328 €

62 656 €

15

26 700 €

53 400 €

14

24 920 €

49 840 €

13

23 140 €

46 280 €

12

21 360 €

42 720 €

11

19 580 €

39 160 €

10

17 800 €

35 600 €

9

16 020 €

32 040 €

8

14 240 €

28 480 €

7

12 460 €

24 920 €

6

10 680 €

21 360 €

5

8 900 €

17 800 €

4

7 120 €

14 240 €

3

5 340 €

10 680 €

2

3 560

7 120 €

1

1 780 €

3 560 €

Bestående kosmetiskt men

lindrigt kosmetiskt men (1)

800  - 2 200

kosmetiskt men som är större än lindrigt men (2)

2 200 - 6 000 €

betydande kosmetiskt men (3)

6 000 - 12 000 €

mycket betydande kosmetiskt men (4)

12 000 - 24 000 €

exceptionellt betydande kosmetiskt men (5)

24 000 € -