Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN

TILLÄMPNINGSANVISNING  5/2014

VÅRDBIDRAG OCH KLÄDBIDRAG INOM TRAFIKFÖRSÄKRINGEN FRÅN 1.1.2015

Trafikskadenämnden har beslutat att följande ersättningsnormer under år 2015 skall tillämpas för vårdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen:

Trafikskada som inträffat 1.1.2015 eller senare

Klass

Vårdbidrag

Klädbidrag

I

29,08 €

2,32 €

II

19,63 €

0,58 €

III

8,73 €

Vårdbidrag åt blind:

För de två första åren      29,08 € / dag och

därefter                              14,54 € / dag