Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN

TILLÄMPNINGSANVISNING 6/2014

Stilleståndsersättningarna fr.o.m.1.1.2015 för Helsingfors Trafikverks spårvagnar är följande:

Vagn typ

Stilleståndsersättning 1.1.2015

Variotram - spårvagn

309,99

NR2 - mellandel-vagnar

331,58

NR1 - mellandel-vagnar

224,05

NR1- vagnar

107,63

Artic - vagnar

537,05

Arbetsvagnar 2010 och 2012

1049,43

Andra vagnar

18,45