Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN                                     MEDDELANDE 1/2015

Postadress: PB 300, 00121 Helsingfors

Besöksadress: Bulevarden 54 A, 00120 Helsingfors                     7.12.2015

Tfn 010 286 8200, telefax 010 286 8288

e-post:info@liikennevahinkolautakunta.fi                                                                                                                               

______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTNINGSINSTRUKTIONER FÖR PERSONSKADOR ÅR 2016

 

 

 

På ersättningar för tillfälligt men, bestående men, bestående kosmetiskt men samt vårdbidrag och klädbidrag tillämpas år 2016 de ersättningsinstruktioner som givits för år 2015 i enlighet med tillämpningsanvisningarna 1/2014 och 5/2014.

 

 

TRAFIKSKADENÄMNDEN