Soveltamisohjeet

TIDSFRISTEN FÖR ANHÅLLAN OM UTLÅTANDE

Ändring av lagen om trafikskadenämnden (1698/2015) träder i kraft 9.1.2016.

I fråga om ersättningsbeslut som fattas på den dag då lagändringen träder i kraft eller därefter har den skadelidande, försäkringstagaren och övriga ersättningsberättigade rätt att begära trafikskadenämndens utlåtande inom ett år från den dag då försäkringsanstalten fattade sitt ersättningsbeslut.

TRAFIKSKADENÄMNDEN