Soveltamisohjeet

SOVELTAMISOHJE 1/2016

TILAPÄISEN HAITAN, PYSYVÄN HAITAN SEKÄ PYSYVÄN KOSMEETTISEN HAITAN KORVAUSNORMIT 1.1.2017 ALKAEN

Tilapäinen haitta

Fyysiset vammat

vähäiset henkilövahingot (1)

ei korvausta

lievät vammat (2)

300 – 1 200 €

lievää vaikeammat vammat (3)

1 200 – 3 800 €

vaikeat vammat (4)

3 800 – 9 100 €

hyvin vaikeat vammat (5)

9 100 – 21 000 €

poikkeuksellisen vaikeat vammat (6)

21 000 € -

Psyykkiset vammat

lievää vähäisempi psyykkinen haitta

300 – 1 200 €

lievä psyykkinen haitta

1 200 – 3 800 €

vaikea psyykkinen haitta

3 800 – 9 100 €

Pysyvä haitta

Haittaluokka

Nuoren henkilön korvausasteikko (alle 18-vuotias)

Perusasteikko

 (18-vuotias)

20

60 000 €

120 000 €

19

53 200 €

106 400 €

18

46 800 €

93 600 €

17

40 800 €

81 600 €

16

35 200 €

70 400 €

15

30 000 €

60 000 €

14

28 000 €

56 000 €

13

26 000 €

52 000 €

12

24 000 €

48 000 €

11

22 000 €

44 000 €

10

20 000 €

40 000 €

9

18 000 €

36 000 €

8

16 000 €

32 000 €

7

14 000 €

                  28 000 €                 

6

12 000 €

24 000 €

5

10 000 €

20 000 €

4

8 000 €

16 000 €

3

6 000 €

12 000 €

2

4 000 €

8 000 €

1

2 000 €

4 000 €

Pysyvä kosmeettinen haitta

lievä kosmeettinen haitta (1)

800 – 2 200 €

lievää suurempi kosmeettinen haitta (2)

2 200 – 6 000 €

huomattava kosmeettinen haitta (3)

6 000 – 12 100 €

hyvin huomattava kosmeettinen haitta (4)

12 100 – 24 100 €

poikkeuksellisen huomattava kosmeettinen haitta (5)

24 100 € -