Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN

TILLÄMPNINGSANVISNING 1/2016

ERSÄTTNINGSNORMER FÖR TILLFÄLLIGT MEN, BESTÅENDE MEN OCH BESTÅENDE KOSMETISKT MEN FR.O.M. 1.1.2017

Tillfälligt men

Fysiska skador

obetydliga personskador (1)

ingen ersättning

lindriga skador (2)

300 – 1 200 €

skador som är svårare än lindriga skador (3)

1 200 – 3 800 €

svåra skador (4)

3 800 – 9 100 €

mycket svåra skador (5)

9 100 – 21 000 €

exceptionellt svåra skador (6)

21 000 € -

Psykiska skador

psykiskt men som är obetydligare än lindrigt men

300 – 1 200 €

lindrigt psykiskt men

1 200 – 3 800 €

svårt psykiskt men

3 800 – 9 100 €

Bestående men

Invaliditetsklass

Ersättning till ung person (under 18 år)

Grundersättning

(18 år fyllda)

20

60 000 €

120 000 €

19

53 200 €

106 400 €

18

46 800 €

93 600 €

17

40 800 €

81 600 €

16

35 200 €

70 400 €

15

30 000 €

60 000 €

14

28 000 €

56 000 €

13

26 000 €

52 000 €

12

24 000 €

48 000 €

11

22 000 €

44 000 €

10

20 000 €

40 000 €

9

18 000 €

36 000 €

8

16 000 €

32 000 €

7

14 000 €

                   28 000 €                 

6

12 000 €

24 000 €

5

10 000 €

20 000 €

4

8 000 €

16 000 €

3

6 000 €

12 000 €

2

4 000 €

8 000 €

1

2 000 €

4 000 €

Bestående kosmetiskt men

lindrigt kosmetiskt men (1)

800  - 2 200

kosmetiskt men som är större än lindrigt men (2)

2 200 – 6 000 €

betydande kosmetiskt men (3)

6 000 – 12 100 €

mycket betydande kosmetiskt men (4)

12 100 – 24 100 €

exceptionellt betydande kosmetiskt men (5)

24 100 € -