Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN

TILLÄMPNINGSANVISNING 2/2016

VÅRDBIDRAG OCH KLÄDBIDRAG INOM TRAFIKFÖRSÄKRINGEN FRÅN 1.1.2017

Trafikskadenämnden har beslutat att följande ersättningsnormer under år 2017 skall tillämpas för vårdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen:

Trafikskada som inträffat 1.1.2017 eller senare

Klass

Vårdbidrag

Klädbidrag

I

29,25 €

2,33 €

II

19,74 €

0,59 €

III

8,79 €

Vårdbidrag åt blind:

För de två första åren      29,25 € / dag och

därefter                              14,63 € / dag