Soveltamisohjeet

SOVELTAMISOHJE 2/2017

TILAPÄISEN HAITAN, PYSYVÄN HAITAN SEKÄ PYSYVÄN KOSMEETTISEN HAITAN KORVAUSNORMIT 1.1.2018 ALKAEN

Tilapäinen haitta

Fyysiset vammat

vähäiset henkilövahingot (1)

ei korvausta

lievät vammat (2)

300 – 1 200 €

lievää vaikeammat vammat (3)

1 200 – 3 800 €

vaikeat vammat (4)

3 800 – 9 100 €

hyvin vaikeat vammat (5)

9 100 – 21 100 €

poikkeuksellisen vaikeat vammat (6)

21 100 € -

Psyykkiset vammat

lievää vähäisempi psyykkinen haitta

300 – 1 200 €

lievä psyykkinen haitta

1 200 – 3 800 €

vaikea psyykkinen haitta

3 800 – 9 100 €

Pysyvä haitta

Haittaluokka

Nuoren henkilön korvausasteikko (alle 18-vuotias)

Perusasteikko

(18-vuotias)

20

60 300 €

120 600 €

19

53 466 €

106 932 €

18

47 034 €

94 068 €

17

41 004 €

82 008 €

16

35 376 €

70 752 €

15

30 150 €

60 300 €

14

28 140 €

56 280 €

13

26 130 €

52 260 €

12

24 120 €

48 240 €

11

22 110 €

44 220 €

10

20 100 €

40 200 €

9

18 090 €

36 180 €

8

16 080 €

32 160 €

7

14 070 €

28 140€

6

12 060€

24 120 €

5

10 050€

20 100 €

4

8 040 €

16 080 €

3

6 030 €

12 060 €

2

4 020 €

8 040 €

1

2 010 €

4 020 €

Pysyvä kosmeettinen haitta

lievä kosmeettinen haitta (1)

800 – 2 200 €

lievää suurempi kosmeettinen haitta (2)

2 200 – 6 000 €

huomattava kosmeettinen haitta (3)

6 000 – 12 200 €

hyvin huomattava kosmeettinen haitta (4)

12 200 – 24 200 €

poikkeuksellisen huomattava kosmeettinen haitta (5)

24 200 € -