Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN

TILLÄMPNINGSANVISNING 1/2017

VÅRDBIDRAG OCH KLÄDBIDRAG INOM TRAFIKFÖRSÄKRINGEN FRÅN 1.1.2018

Trafikskadenämnden har beslutat att följande ersättningsnormer under år 2018 skall tillämpas för vårdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen:

Trafikskada som inträffat 1.1.2018 eller senare

Klass

Vårdbidrag

Klädbidrag

I

29,41 €

2,35 €

II

19,85 €

0,59 €

III

8,84 €

Vårdbidrag åt blind:

För de två första åren      29,41 € / dag och

därefter                              14,71 € / dag