Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN

TILLÄMPNINGSANVISNING 2/2017

ERSÄTTNINGSNORMER FÖR TILLFÄLLIGT MEN, BESTÅENDE MEN OCH BESTÅENDE KOSMETISKT MEN FR.O.M. 1.1.2018

Tillfälligt men

Fysiska skador

obetydliga personskador (1)

ingen ersättning

lindriga skador (2)

300 – 1 200 €

skador som är svårare än lindriga skador (3)

1 200 – 3 800 €

svåra skador (4)

3 800 – 9 100 €

mycket svåra skador (5)

9 100 – 21 100 €

exceptionellt svåra skador (6)

21 100 € -

Psykiska skador

psykiskt men som är obetydligare än lindrigt men

300 – 1 200 €

lindrigt psykiskt men

1 200 – 3 800 €

svårt psykiskt men

3 800 – 9 100 €

Bestående men

Invaliditetsklass

Ersättning till ung person (under 18 år)

Grundersättning

(18 år fyllda)

20

60 300 €

120 600 €

19

53 466 €

106 932 €

18

47 034 €

94 068 €

17

41 004 €

82 008 €

16

35 376 €

70 752 €

15

30 150 €

60 300 €

14

28 140 €

56 280 €

13

26 130 €

52 260 €

12

24 120 €

48 240 €

11

22 110 €

44 220 €

10

20 100 €

40 200 €

9

18 090 €

36 180 €

8

16 080 €

32 160 €

7

14 070 €

28 140€

6

12 060€

24 120 €

5

10 050€

20 100 €

4

8 040 €

16 080 €

3

6 030 €

12 060 €

2

4 020 €

8 040 €

1

2 010 €

4 020 €

Bestående kosmetiskt men

lindrigt kosmetiskt men (1)

800  - 2 200

kosmetiskt men som är större än lindrigt men (2)

2 200 – 6 000 €

betydande kosmetiskt men (3)

6 000 – 12 200 €

mycket betydande kosmetiskt men (4)

12 200 – 24 200 €

exceptionellt betydande kosmetiskt men (5)

24 200 € -