Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN

TILLÄMPNINGSANVISNING 1/2018

ERSÄTTNINGSNORMER FÖR TILLFÄLLIGT MEN, BESTÅENDE MEN OCH BESTÅENDE KOSMETISKT MEN FR.O.M. 1.1.2019

Tillfälligt men

Fysiska skador

obetydliga personskador (1)

ingen ersättning

lindriga skador (2)

300 – 1 200 €

skador som är svårare än lindriga skador (3)

1 200 – 3 900 €

svåra skador (4)

3 900 – 9 200 €

mycket svåra skador (5)

9 200 – 21 400 €

exceptionellt svåra skador (6)

21 400 € -

Psykiska skador

psykiskt men som är obetydligare än lindrigt men

300 – 1 200 €

lindrigt psykiskt men

1 200 – 3 900 €

svårt psykiskt men

3 900 – 9 200 €

Bestående men

Invaliditetsklass

Ersättning till ung person (under 18 år)

Grundersättning

(18 år fyllda)

20

61 200 €

122 400 €

19

54 264 €

108 528 €

18

47 736 €

95 472 €

17

41 616 €

83 232 €

16

35 904 €

71 808 €

15

30 600 €

61 200 €

14

28 560 €

57 120 €

13

26 520 €

53 040 €

12

24 480 €

48 960 €

11

22 440 €

44 880 €

10

20 400 €

40 800 €

9

18 360 €

36 720 €

8

16 320 €

32 640 €

7

14 280 €

28 560 €

6

12 240 €

24 480 €

5

10 200 €

20 400 €

4

8 160 €

16 320 €

3

6 120 €

12 240 €

2

4 080 €

8 160 €

1

2 040 €

4 080 €

Bestående kosmetiskt men

lindrigt kosmetiskt men (1)

800  - 2 300

kosmetiskt men som är större än lindrigt men (2)

2 300 – 6 100 €

betydande kosmetiskt men (3)

6 100 – 12 400 €

mycket betydande kosmetiskt men (4)

12 400 – 24 500 €

exceptionellt betydande kosmetiskt men (5)

24 500 € -