Soveltamisohjeet

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA

SOVELTAMISOHJE 2/2018

LIIKENNEVAKUUTUKSEN HOITOTUKI JA VAATELISÄ 1.1.2019 ALKAEN

Liikennevahinkolautakunta on päättänyt, että liikennevakuutuksen hoitotuen ja vaatelisän osalta vuonna 2019 sovelletaan seuraavia euromääräisiä päiväkohtaisia korvausnormeja.

Liikennevahinko on sattunut 1.1.2019 tai sen jälkeen

Luokka       

Hoitotuki

Vaatelisä

I

29,84 €

2,38 €

II

20,14 €

0,60 €

III

8,96 €

 

Sokealle hoitotuki:

Kahdelta ensimmäiseltä vuodelta 29,84 €/pv

ja sen jälkeen 14,92 €/pv