Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN

TILLÄMPNINGSANVISNING 2/2018

VÅRDBIDRAG OCH KLÄDBIDRAG INOM TRAFIKFÖRSÄKRINGEN FRÅN 1.1.2019

Trafikskadenämnden har beslutat att följande ersättningsnormer under år 2019 skall tillämpas för vårdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen:

Trafikskada som inträffat 1.1.2019 eller senare

Klass

Vårdbidrag

Klädbidrag

I

29,84 €

2,38 €

II

20,14 €

0,60 €

III

8,96 €

 

Vårdbidrag åt blind:

För de två första åren     29,84 € / dag och

därefter                              14,92 € / dag