Soveltamisohjeet

VÅRT TELEFONNUMMER HAR ÄNDRATS

Trafikskadenämndens växels telefonnummer har ändrats. Från och med 10.6.2019 är det nya numret 010 198 200.  

Vi ber försäkringsbolagen att se till att anvisningarna för sökande av ändring uppdateras för denna del.

TRAFIKSKADENÄMNDEN