Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN

TILLÄMPNINGSANVISNING 2/2019

ERSÄTTNINGSNORMER FÖR TILLFÄLLIGT MEN, BESTÅENDE MEN OCH BESTÅENDE KOSMETISKT MEN FR.O.M. 1.1.2020

Tillfälligt men

Fysiska skador

obetydliga personskador (1)

ingen ersättning

lindriga skador (2)

300 – 1 200 €

skador som är svårare än lindriga skador (3)

1 200 – 3 900 €

svåra skador (4)

3 900 – 9 300 €

mycket svåra skador (5)

9 300 – 21 700 €

exceptionellt svåra skador (6)

21 700 € -

Psykiska skador

psykiskt men som är obetydligare än lindrigt men

300 – 1 200 €

lindrigt psykiskt men

1 200 – 3 900 €

svårt psykiskt men

3 900 – 9 300 €

Bestående men

Invaliditetsklass

Ersättning till ung person (under 18 år)

Grundersättning

(18 år fyllda)

20

61 950 €

123 900 €

19

54 929 €

109 858 €

18

48 321 €

96 642 €

17

42 126 €

84 252 €

16

36 344 €

72 688 €

15

30 975 €

61 950 €

14

28 910 €

57 820 €

13

26 845 €

53 690 €

12

24 780 €

49 560 €

11

22 715 €

45 430 €

10

20 650 €

41 300 €

9

18 585 €

37 170 €

8

16 520 €

33 040 €

7

14 455 €

28 910 €

6

12 390 €

24 780 €

5

10 325 €

20 650 €

4

8 260 €

16 520 €

3

6 195 €

12 390 €

2

4 130 €

8 260 €

1

2 065 €

4 130 €

Bestående kosmetiskt men

lindrigt kosmetiskt men (1)

800  - 2 300

kosmetiskt men som är större än lindrigt men (2)

2 300 – 6 200 €

betydande kosmetiskt men (3)

6 200 – 12 600 €

mycket betydande kosmetiskt men (4)

12 600 – 24 800 €

exceptionellt betydande kosmetiskt men (5)

24 800 € -